Kort om arbeidsgiver

To av våre LIS er ferdig utdannet spesialister og det er derfor ledig 2 faste utdanningsstillinger (LIS 2/3) ved Avdeling for radiologi.

Dersom det innen søknadsfristens utløp skulle bli flere ledige stillinger, vil tilsetting bli foretatt av den søkermassen som foreligger.

Ved intern søknad av LIS i vikariat på avdelingen vil det kunne bli ledige vikariater.

Arbeidsoppgaver

LIS deltar aktivt i daglige oppgaver som ultralyd, bildegranskning, gjennomlysning og intervensjon.

LIS er stasjonert i Skien med noe rullering sammen med overlege til Porsgrunn (dagtid) hvor det gjøres poliklinisk ultralyd og røntgen.

LIS går i døgnkontinuerlig tilstedevaktordning med rulleringsordning som inkluderer Brystdiagnostisk Senter, MR og utvidede demonstrasjoner.

Med høy trivsel og gode faglige utviklingsmuligheter legger vi også et godt grunnlag for rekruttering til fremtidige overlegestillinger

Kvalifikasjoner

Gyldig norsk autorisasjon som lege.

Søkere må ha godkjent LIS 1 eller tilsvarende for å starte spesialisering i radiologi. Tjeneste som ikke er dokumentert vil ikke bli tatt med i vurderingen.

Søker må beherske norsk eller skandinaviske språk skriftlig og muntlig.

Vennligst oppgi to referanser hvorav en skal være siste arbeidsgiver.

Personlige egenskaper

Vi søker deg som har "et hjerte som banker" for radiologien.

Du må være lærevillig. Ha gode samarbeidsevner. Være fleksibel og tilpasningsdyktig.

Du må kunne håndtere et stort arbeidspress.

Vi tilbyr

 Vi tilbyr et bredt spekter undersøkelser innen radiologi i en avdeling med høy faglig kompetanse og et meget godt arbeidsmiljø. 

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement.

Inngår i utdannelsesløp for å kunne fullføre spesialitet innen aktuell gren.

Meget gode pensjonsordninger.       

Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Sykehuset Telemark HF
Kontaktperson
Navn: Monica Hubner Bjønnes
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 35004083
Hjemmeside
Arbeidssted
Seksjon for radiologer
Ulefossveien
3710 SKIEN