Vestre Viken er et av landets største helseforetak med ca. 9 400 medarbeidere og har ansvar for spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere i 26 kommuner.

Våre somatiske sykehus er i Bærum, Drammen, Kongsberg og på Ringerike (inkludert Hallingdal sjukestugu i Ål). Innen feltet psykisk helse og rus har vi ansvar for Blakstad sykehus i Asker, fem distriktspsykiatriske sentre og barne- og ungdomspsykiatri. Vi har egne klinikker for medisinsk diagnostikk, prehospitale tjenester og intern service samt en sentral stab. Sentraladministrasjonen ligger i Drammen.  
 
I tillegg til utredning, behandling og oppfølging av pasienter, driver vi medisinsk forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende.  

Se mer på www.vestreviken.no

Asker DPS er et distriktspsykiatrisk senter med lokalfunksjoner i Klinikk for psykisk helse og rus. Vårt opptaksområde er kommunene Asker, Røyken og Hurum, som fra 2020 vil bli en kommune. Vårt opptaksområde har en befolkning på ca 90.000.

Allmennpsykiatrisk poliklinikk består av en behandlergruppe på 22 stillinger, primært leger og psykologer. Vi betjener en pasientgruppe med et bredt spekter av psykiske lidelser. Poliklinikken holder til i flotte lokaler i Kulturhuset sentralt i Asker sentrum.

Vi søker en dyktig og humørfylt psykiater i 100% fast stilling. Tiltredelse etter avtale.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av et bredt spekter av psykiske tilstander 
 • Gjøre medikamentelle vurderinger  
 • Delta i tverrfaglig  samarbeid ved poliklinikken
 • Veiledning av leger i spesialisering
 • Samarbeid med ulike eksterne instanser 
 • Delta i faglig utviklingsarbeid

Kvalifikasjoner

 • Norsk offentlig godkjenning som psykiater
 • Beherske norsk språk godt, både skriftlig og muntlig 
 • Behandlererfaring fra spesialisthelsetjenesten er en forutsetning 

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vil vektlegges
 • Evne til å arbeide strukturert og tverrfaglig
 • Fleksibel
 • God arbeidskapasitet og evne til prioritering
 • Godt humør 

Vi tilbyr

 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Godt arbeidsmiljø
 • Kollegaer med høy fagkompetanse
 • Moderne og lyse lokaler
 • Muligheter for kurs og videreutdanning 
 • Lønn etter avtale
 • Ansettelse skjer i henhold til gjeldene overenskomst og reglement 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken
Kontaktperson
Navn: An-Magritt Singstad
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 91153292
Hjemmeside
Arbeidssted
ADPS Allmenpsyk pol.klinikk
Kirkevn. 206 A
1383 Asker
Mer om arbeidsgiver
teaser image