Ønsker du å arbeide i et aktivt og innovativt arbeidsmiljø som også tar samfunnsansvaret på alvor? Da kan Stjørdal kommune være noe for deg. Trondheim Lufthavn Værnes, E6 og jernbane er motorer for Stjørdal – en by i vekst. Byen har et mangfoldig og aktivt idretts- og kulturliv. Kimen kulturhus i sentrum er en populær møteplass for liten og stor, med et vell av tilbud og aktiviteter. Ulike idrettsanlegg innbyr til en aktiv hverdag for alle. Kort veg til unike naturopplevelser og det gode bylivet – du velger selv.
Stjørdal legesenter er et veldrevet legesenter med 5 faste hjemler. Lokalene ligger sentralt i Stjørdal med gangavstand til offentlig kommunikasjon og apotek. Senteret har erfarent og stabilt helsepersonell. Kontoret har fast møteplan mtp. legemøter, allmøter, internundervisning osv. 

Det benyttes System X.

Søkere plikter å forholde seg til senterets internavtale. 

Arbeidsoppgaver
 • Listestørrelsen i dag er  på 1100 pasienter.
 • Kommunalt allmennlegearbeid må påregnes, inntil 7,5 t/uke.
 • Det kreves også deltagelse i Værnesregionen legevakt. Interkommunal legevakt for 4 kommuner og har i dag 24-delt vaktturnus.

Kvalifikasjoner
 • Søkere må ha gyldig norsk autorisasjon og godkjent LIS1.
 • Det kreves at legen er eller forplikter seg til å bli spesialist i allmennmedisin. 
 • Godkjent kurs i akuttmedisin og bruk av nødmelderadio kreves. 
 • Gode norskkunnskaper, både når det gjelder forståelse og evne til å uttrykke seg skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper
 • Vi søker deg som har lyst til å være med å bidra i et allerede vel drevet legekontor. Som er glad i mennesker og har lyst til å være fastlege for 1100 innbyggere i Stjørdal. Ditt bidrag betyr mye for både kollegaer og pasienter.

Annet
 • Tildeling skjer etter gjeldende forskrifter og avtaler. Fastlegen skal følge de vilkårene som gis av sentrale avtaler i fastlegeordningen, føringer fra HELFO og andre lokale føringer av kommunen. 
 • Den ansatte plikter å forholde seg til Stjørdal legesenter sin internavtale.
 • Betingelser rundt overdragelse avklares med nåværende hjemmelsinnehaver.
 • Helsedirektoratet har gitt økonomisk tilskudd som skal  brukes i rekruttering av fastleger. Dette er engangstilskudd som kan brukes i ulike økonomiske ordninger. Vi ønsker å komme i kontakt med deg som søker for å vurdere ulike løsninger. 
 • Ved tilsetting vil det i henhold til gjeldende lovverk kreves fremlagt tilfredsstillende politiattest.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Stjørdal kommune
Kontaktpersoner
Navn: Unni Røkke
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 930 59 413
E-post: unni.petrine.rokke@stjordal.kommune.no
Navn: Tone Caspersen
Tittel: Fastlege
Telefon: 984 26 859
Arbeidssted
Stjørdal legesenter
Breidablikkvegen 3
7500 STJØRDAL