Kort om arbeidsgiver
Stjørdal legesenter er et veldrevet legesenter med 5 faste hjemler. Lokalene ligger sentralt i Stjørdal med gangavstand til offentlig kommunikasjon og apotek. Senteret har erfarent og stabilt helsepersonell. Kontoret har fast møteplan mtp. legemøter, allmøter, internundervisning osv. 

Det benyttes System X.

Søkere plikter å forholde seg til senterets internavtale. 

Arbeidsoppgaver
 • Listestørrelsen i dag er  på 1100 pasienter.
 • Kommunalt allmennlegearbeid må påregnes, inntil 7,5 t/uke.
 • Det kreves også deltagelse i Værnesregionen legevakt. Interkommunal legevakt for 4 kommuner og har i dag 24-delt vaktturnus.

Kvalifikasjoner
 • Søkere må ha gyldig norsk autorisasjon og godkjent LIS1.
 • Det kreves at legen er eller forplikter seg til å bli spesialist i allmennmedisin. 
 • Godkjent kurs i akuttmedisin og bruk av nødmelderadio kreves. 
 • Gode norskkunnskaper, både når det gjelder forståelse og evne til å uttrykke seg skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper
 • Vi søker deg som har lyst til å være med å bidra i et allerede vel drevet legekontor. Som er glad i mennesker og har lyst til å være fastlege for 1100 innbyggere i Stjørdal. Ditt bidrag betyr mye for både kollegaer og pasienter.

Annet
 • Tildeling skjer etter gjeldende forskrifter og avtaler. Fastlegen skal følge de vilkårene som gis av sentrale avtaler i fastlegeordningen, føringer fra HELFO og andre lokale føringer av kommunen. 
 • Den ansatte plikter å forholde seg til Stjørdal legesenter sin internavtale.
 • Betingelser rundt overdragelse avklares med nåværende hjemmelsinnehaver.
 • Helsedirektoratet har gitt økonomisk tilskudd som skal  brukes i rekruttering av fastleger. Dette er engangstilskudd som kan brukes i ulike økonomiske ordninger. Vi ønsker å komme i kontakt med deg som søker for å vurdere ulike løsninger. 
 • Ved tilsetting vil det i henhold til gjeldende lovverk kreves fremlagt tilfredsstillende politiattest.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Stjørdal kommune
Kontaktpersoner
Navn: Unni Røkke
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 930 59 413
E-post: unni.petrine.rokke@stjordal.kommune.no
Navn: Tone Caspersen
Tittel: Fastlege
Telefon: 984 26 859
Arbeidssted
Stjørdal legesenter
Breidablikkvegen 3
7500 STJØRDAL