Kort om arbeidsgiver

Solli DPS er organisert i en rehabiliteringsakse  og en allmennakse. Rehabiliteringsaksen består av rehab-poliklinikk, FACT-team og døgnpost med ni plasser.

Allmennaksen består av to polikliniske seksjoner, samt en seksjon med akutteam og døgnpost med 10 sengeplasser. DPS-et er inne i spennende utviklingsfase hvor vi er godt i gang med å omorganisere tjenestetilbudet til våre pasienter.   

Vi har ledig to overlegestillinger.
Vi søker 100 % overlege i fast stilling, og 100 % overlege i 1 års vikariat.

Begge stillingene er knyttet til den polikliniske driften i rehabiliteringsaksen. Arbeidet vil være delt mellom rehab-poliklinikk og FACT team. FACT-teamet (Flexible Assertive Community Treatment) er et aktivt oppsøkende team som arbeider med personer som har en alvorlig psykisk lidelse og/eller rusproblem med sammensatte og langvarige hjelpebehov.
Teamet er tverrfaglig sammensatt, har en teambasert tilnærming og er et samarbeid mellom Solli DPS, Fana bydel og Os kommune. Teamet gir integrert behandling av rus og psykiske lidelser, og tett individuell oppfølging rettet inn mot familie, fritid og bolig.

Hovedtyngden av pasientpopulasjonen er pasienter med psykoselidelser, men vi behandler også en rekke andre diagnosegrupper med alvorlige og sammensatte vansker.

Rehabiliteringsaksen kan tilby et godt arbeidsmiljø, og et engasjert og kompetent fagmiljø. 

Erfarne LIS oppfordres også til å søke.

     

Arbeidsoppgaver

 • Behandlingsansvar for egne pasienter  
 • Bistå andre behandlere direkte og indirekte.
 • Bidra med medisinfaglig kompetanse for å styrke et tverrfaglig og helhetlig behandlingstilbud.
 • Veiledning og rådgivningsoppgaver, både internt og til samarbeidspartnere.
 • Stillingen er tilknyttet et tverrfaglig team som består av leger, psykologer, sykepleiere, vernepleier, ergoterapeut,  sosionom, ruskonsulent, musikkterapeut, IPS medarbeider og erfaringskonsulenter.
 • Vi har pr. i dag en 8-delt bakvaktsordning som vil bli 9-delt når stillingene er besatt. Det er per i dag hjemmevakt, og ingen utrykningsplikt.

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i psykiatri 
 • Norsk autorisasjon.
 • Interesse og engasjement for pasienter i psykisk helsevern
 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper

 • Vi ønsker en person som kan være både strukturert og fleksibel. Vi ønsker et positivt engasjement og gjennomføringsevne, samt evne til å kunne håndtere utfordrende situasjoner. Personlig egnethet og selvstendighet, kombinert med god evne til tverrfaglig samarbeid, vil bli tillagt vekt ved ansettelse.

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100 % 
 • Ansettelse etter avtale
 • Vi kan tilby et sosialt og godt arbeidsmiljø med erfarne og engasjerte medarbeidere.
 • Lønn etter overenskomsten med Virke. Pensjonsordning i KLP.

 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Solli DPS
Kontaktpersoner
Navn: Agnethe Tveraabak
Tittel: Overlege
E-post: agnethe.tveraabak@solli.no
Navn: Lina Thorsnes Egeland
Tittel: Seksjonsleder
E-post: lina.thorsnes.egeland@solli.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Solli DPS
Osvegen 15
5227 Nesttun