Kort om arbeidsgiver
Arbeidssted
Eidsberg kommune blir fra 1.januar 2020 slått sammen med Askim, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad til Indre Østfold kommune. Den nye kommunen vil ha nesten 45 000 innbyggere.
Det er til sammen 7 fastleger i Eidsberg kommune, og til sammen 34 fastleger i det kommunene som slår seg sammen til Indre Østfold kommune.
Vi tilbyr et fellesskap i Indre Østfold som skal utvikles videre.

Veletablert legekontor i Mysene blir nå utvidet med en ny fastlegehjemmel. Lokalene gjennomgår sommeren 2019 ombygging og oppgradering for å drives videre som en praksis med to fastleger. Legekontoret er lokalisert i Smedgaten i Mysen. Den nye hjemmelen vil ha listetak på 1000, og vil ved oppstart ha om lag 500 pasienter på listen.
Driftsform: Delt ansvar (DA). Eget gynekologirom, laboratorium og eget akuttrom/undersøkelsesrom. EPJ: Infodoc.

Legen inngår individuell avtale med kommunen og vil arbeide som selvstendig næringsdrivende.
Avtale om inntreden i praksisen avtales direkte med dr Haugland.

Arbeidsoppgaver
Allmennmedisinske oppgaver som fastlege med listeansvar for pasienter.
Kommunal øyeblikkelig hjelp på dagtid fordeles mellom de tre legekontorene i kommunen.
Fastlegen deltar i interkommunal legevakt beliggende i Askim, 12 km fra Mysen. Det er gode muligheter for å påvirke egen vakthyppighet. Legevakten tok i bruk nye lokaler i 2017.
Den som tildeles hjemmelen må regne med å ta del i offentlig allmennmedisinsk arbeid i inntil 7,5 t pr uke.

Kvalifikasjoner
Norsk autorisasjon som lege og gjennomført norsk turnustjeneste/LIS del 1.
Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt spesialisering.
Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig.
God kjennskap til norsk helsevesen og ønskelig med erfaring fra kommunehelsetjenesten.

Personlige egenskaper
Det legges stor vekt på personlig egnethet og samarbeidsevne mht. å drive allmennpraksis i felleskap med andre.
Evne til å arbeide effektivt og selvstendig.
Gode kommunikasjonsevner.

Spesielle krav
Politiattest må fremlegges før tiltredelse.
Opplysninger vedrørende tuberkulose og MRSA vil bli etterspurt.

Vi tilbyr
Oppstartsdato: Når lokalene er klare medio oktober eller etter avtale.

Tildeling skjer etter fastlegeforskriften og sentrale avtaler mellom KS og legeforeningen. Legepraksisen skal drives i henhold til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, fastlegeforskriften og annen relevant lovgiving. De vilkår som fremgår av sentrale avtaler i fastlegeordningen, føringer fra HELFO og lokale føringer av kommunen skal følges.

I henhold til offentleglova § 25 kan opplysninger om søkere bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført på søkerliste. Før eventuell offentliggjøring kontaktes søkere som har ønsket å bli unntatt offentlighet.

Eidsberg kommune tilrettelegger for LIS-3 utdanning i allmennmedisin ihht nye spesialistregler.

Info
Det må søkes elektronisk.
Ofte spurte spørsmål og tips finner du her:
http://henvendelse.eidsberg.kommune.no/
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Eidsberg kommune (gamle)
Kontaktpersoner
Navn: Silje Bruland Lavoll
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 924 01 826
E-post: Silje.Bruland.Lavoll@eidsberg.kommune.no
Navn: Arne Haugland
Tittel: Fastlege
E-post: arne.haugland@haugland.nhn.no
Arbeidssted
Smedgaten
1850 MYSEN