Kort om arbeidsgiver
I veldrevet og godt innarbeidet legepraksis er det ledig 100 % fastlegehjemmel f.o.m. 01.01.20. Fastlegehjemmelen har pr. i dag et listetak på 1.100 pasienter.
 
Fastlegehjemmelen flyttes i forbindelse med utlysningen til et nytt fastlegekontor og forutsettes drevet som privat praksis sammen med én annen lege. Omfanget av og formen på samarbeidet kan diskuteres. Kontoret disponerer nyoppussede lokaler midt i Halden sentrum. Legekontoret har eget laboratorium og skiftestue og er godt utrustet med blant annet EKG, spirometer og celleteller. Legekontoret er tilknyttet norsk Helsenett og benytter System X som journalsystem. Kontoret har i dag 2 legesekretærer i tilsammen 0,9 årsverk.
 
Det er for tiden ikke knyttet noen kommunale oppgaver til hjemmelen. Hjemmelen inngår i kommunens ordninger for dagberedskap og legevakt. Det er ca. 1 dagberedskapsvakt hver 5.uke, og på kveld/natt/helg har vaktbelastningen siste tiden vært på ca. 2 vakter per måned.
 
Kvalifikasjoner:
Søker må ha norsk autorisasjon og gode norskkunnskaper. Videre må søker ha spesialistgodkjenning i allmennmedisin eller være under spesialisering. Leger som ønsker å starte spesialisering er også hjertelig velkommen til å søke. Kompetanse, erfaring og personlig egnethet vil bli vektlagt.
 
Vilkår for overdragelse av praksis avtales direkte med hjemmelsinnehaver, og for etablering og drift av legekontoret med den andre legen ved kontoret. Ved tildeling vil det bli krevd tilfredsstillende politiattest. For øvrig skjer tildelingen i henhold til gjeldende lover, forskrifter og avtaleverk.
 
Vi tilbyr:
Kommunen har søkt om å bli registrert utdanningsinstitusjon, og vil tilrettelegge for leger i spesialisering i allmennmedisin. Kommunen er også tildelt rekrutteringsmidler fra Helsedirektoratet og kan tilby rekrutteringstilskudd som kompensasjon for fravær ved deltakelse på kurs eller andre aktiviteter som er meritterende for spesialisering i allmennmedisin.
 
Søknad sendes
Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk på stilling".
 
Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.
 
Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.
 
Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova § 25.
 
Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Halden kommune
Kontaktpersoner
Navn: Eva Cathrin Lindset
Tittel: kommuneoverlege
Telefon: 402 24 336
E-post: eva.cathrin.lindset@halden.kommune.no
Navn: Halvard Bø
Tittel: kommuneoverlege
Telefon: 932 44 052
E-post: halvard.bo@halden.kommune.no
Navn: Solfrid Ramdal
Tittel: enhetsleder
Telefon: 902 13 596
E-post: solfrid.ramdal@halden.kommune.no
Arbeidssted
Postboks 150
1751 HALDEN