Kort om arbeidsgiver
Det er ledig overlegestilling ved Nyfødtintensiv avdelingen, OUS. Tiltredelse snarest.
Nyfødtintensivavdelingen ved Barne- og ungdomsklinikken, OUS består av 2 seksjoner med til sammen 47 senger, henholdsvis 20 senger (hvorav 10 er intensivsenger) ved Rikshospitalet og 27 senger (hvorav 7 er intensivsenger) ved Ullevål. Den som får tilbud vil bli ansatt ved Nyfødtintensiv avdelingen med hovedarbeidssted Rikshospitalet.
Nyfødtintensivavdelingen ved OUS har regionsansvar for ca 54 % av alle nyfødte i Norge. Ved Rikshospitalet er det ca 2800 fødsler årlig og fødepopulasjonen er høyselektert. Nyfødtseksjonen ved Rikshospitalet har ca 650 årlige innleggelser hvorav 400 fra egen fødeavdeling. Seksjonen ved Rikshospitalet gir behandlingstilbud til alle nyfødte inklusive ekstremt for tidlig fødte og kritisk syke terminfødte barn. Seksjonen har landsfunksjon for pre- og postoperativ behandling av barn med medfødt hjertefeil. I tillegg har seksjonen delt landsfunksjon for barn med uklare kjønnskarakteristika. Premature barn inntil uke 35 med kirurgiske tilstander blir også behandlet ved seksjonen. Seksjonen utfører i samarbeid med Avdeling for barnekreft og blodsykdommer benmargstransplantasjon av spedbarn med SCID. Seksjonen tar i økende grad hånd om nyfødte fra det meste av landet med mistenkt metabolsk sykdom. Mye av pasientarbeidet i seksjonen skjer i nært samarbeid med andre høyt spesialiserte faggrupper ved Rikshospitalet.
Vaktordningen er 9-delt med tilstedeplikt.
Arbeidstakere som skal jobbe med barn eller personer med utviklingshemming skal fremlegge politiattest ved tiltredelse iht. helsepersonelloven § 20a. Attesten skal ikke være eldre enn tre måneder.
Kun elektroniske søknader via Webcruiter vil komme i betraktning.

Arbeidsoppgaver
Delta i avdelingens daglige drift i henhold til ovenstående. Delta i 9-delt tilstedevakt.

Kvalifikasjoner
Norsk autorisasjon, må kunne dokumentere høy kompetanse innen nyfødtmedisin, må beherske et skandinavisk språk skriftlig og muntlig.
Søkere med dokumentert forskningserfaring oppfordres til å søke.
For stillingen kreves det norsk spesialistgodkjenning i relevant spesialitet.
Ved ansettelse vil personlig egnethet og evne til samarbeid i team bli vektlagt.

Vi tilbyr
En spennende arbeidsplass preget av høyt tempo og store faglige utfordringer.
Lønn etter avtale.
Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppe- fritids- og ulykkesforsikring.
OUS er en IA bedrift.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Arild Rønnestad
Tittel: Seksjonsleder
E-post: aronnest@ous-hf.no
Søknad
Søknad merkes: 4116961500
Arbeidssted
Rikshospitalet
0372 OSLO