Grunnet foreldrepermisjon søkes det vikar ved veldrevet og hyggelig legepraksis ved Os allmennpraksis DA, Holtbrekka 7, 5200 Os.

Søknadsfrist: Snarest.
Oppstart vikariat: 09.12.19. Evt. oppstart i januar 2020 kan diskuteres etter ønske.
Varighet vikariat: 01.09.2020. Gode muligheter for forlengelse etter ønske.

Os Allmennpraksis er et velfungerende legekontor med et godt arbeidsmiljø bestående av 4 leger og 4 helsesekretærer. Det er store lokaler med godt utstyr (inkludert EKG, spirometri, 24-timers blodtrykksmåling etc.)
Infodoc Plenario journalsystem benyttes. Den ledige hjemmelen har 4 kurative dager med en listelengde på ca. 1250 pasienter. Listen er godt ivaretatt. Hjemmelen er fritatt fra kommunal bistilling. Med hjemmelen følger rett og plikt til å delta i legevaktsordningen med ca. 3-4 vakter per måned, der man jobber som selvstendig næringsdrivende ettermiddag, kveld og dagtid i helger, samt fastlønn på natt. Det er mulig å bytte bort legevakter dersom ønskelig.

Kvalifikasjoner:
Søker må være autorisert lege med gode norskkunnskaper og gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling.
Den som tildeles vikariatet må kunne arbeide selvstendig og yte god service i ivaretakelse av pasienter. Det vektlegges erfaring fra allmennmedisin og personlig egnethet.

Ved spørsmål, ta gjerne kontakt på tlf. 48 06 46 98 eller gurolekven@hotmail.com.
Søknad med referanse og CV bes sendt per mail til gurolekven@hotmail.com.
Aktuelle kandidater innkalles til intervju.
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Guro Lekven
Tittel: Fastlege
Telefon: 48 06 46 98
E-post: gurolekven@hotmail.com
Arbeidssted
Os Allmennpraksis DA
Holtbrekka 7
5200 OS