Rælingen kommune har ca. 18 000 innbyggere og ligger sentralt i Akershus fylke med kort vei til Lillestrøm, Oslo og Gardermoen.  Du vil møte en moderne og utviklingsorientert kommune med nærhet til både det urbane og det landlige. Rælingen kommune ser mangfold som en styrke, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke på ledige stillinger hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.
VI søker etter lege som skal jobbe i team med våre to leger.

Arbeidsoppgaver
 • Kommunen yter legetjenester til pasienter på institusjon (korttids/KAD, palliative plasser og langtidsplasser), samt forebyggende legetjenester på helsestasjon- og skolehelsetjenesten. Arbeidsoppgavene tilknyttet stillingen vil avhenge av legens kompetanse og ønsker.
 • En del av stillingen vil være arbeidsoppgaver tilknyttet kommunens korttidsplasser og KAD.
 • Det vil måtte påberegnes beredskapsvakter knyttet til KAD plasser i helger.

Kvalifikasjoner
 • Til stillingen er det krav om at du er spesialist i allmennmedisin eller annen relevant spesialitet. Leger i spesialisering i allmennmedisin kan også søke.
 • Det er ønskelig at du har erfaring og kunnskap om allmennmedisin for eldre, KAD, palliasjon og demens/psykogeriatri. Erfaring og kunnskap om forebyggende helse til barn og unge vil også være en fordel. Du må ha gode norskkunnskaper for å kunne forstå og gjøre deg forstått samt følge de dokumentasjonskrav som kreves. Gode IKT-ferdigheter er også et krav til stillingen.
 • Det er krav om at det forevises politiattest før tiltredelse fra personer som i sitt arbeid er i kontakt med barn, ungdom, brukere og pasienter, - i henhold til lovhjemmel som gjelder for stillingen.  

Du er en person som
 • er god på samarbeid med andre faggrupper - tverrfaglig samarbeid
 • viser evne til fleksibilitet og selvstendighet i ditt arbeid
 • har humor
 • er realistisk og ser muligheter
 • er strukturert  
 • har forståelse for viktigheten av involvering av pasient/pårørende
 • følger Rælingen kommune siner verdier: Respekt, ansvarlighet og redelighet
Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr
 • I Rælingen kommune vil du oppleve en engasjert legegruppe med fokus på høy faglig kvalitet, og et godt arbeidsmiljø, med stor grad av tverrfaglighet.
 • Vi har moderne medisinsk utstyr inkludert ultralyd.
 • Rælingen kommune har gode lønns og pensjonsordninger og er en moderne organisasjon med korte beslutningsveier, og stor mulighet for påvirkning.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Rælingen kommune
Kontaktpersoner
Navn: Magnus Jonsbu
Tittel: kommuneoverlege
Telefon: 936 06 156
E-post: magnus.jonsbu@ralingen.kommune.no
Navn: Grethe Lid
Tittel: enhetsleder
Telefon: 481 67 510
E-post: grethe.lid@ralingen.kommune.no
Søknad
Søknad merkes: 4114875408
Arbeidssted
Haugervegen 25
2008 FJERDINGBY