Kort om arbeidsgiver
VI søker etter lege som skal jobbe i team med våre to leger.

Arbeidsoppgaver
 • Kommunen yter legetjenester til pasienter på institusjon (korttids/KAD, palliative plasser og langtidsplasser), samt forebyggende legetjenester på helsestasjon- og skolehelsetjenesten. Arbeidsoppgavene tilknyttet stillingen vil avhenge av legens kompetanse og ønsker.
 • En del av stillingen vil være arbeidsoppgaver tilknyttet kommunens korttidsplasser og KAD.
 • Det vil måtte påberegnes beredskapsvakter knyttet til KAD plasser i helger.

Kvalifikasjoner
 • Til stillingen er det krav om at du er spesialist i allmennmedisin eller annen relevant spesialitet. Leger i spesialisering i allmennmedisin kan også søke.
 • Det er ønskelig at du har erfaring og kunnskap om allmennmedisin for eldre, KAD, palliasjon og demens/psykogeriatri. Erfaring og kunnskap om forebyggende helse til barn og unge vil også være en fordel. Du må ha gode norskkunnskaper for å kunne forstå og gjøre deg forstått samt følge de dokumentasjonskrav som kreves. Gode IKT-ferdigheter er også et krav til stillingen.
 • Det er krav om at det forevises politiattest før tiltredelse fra personer som i sitt arbeid er i kontakt med barn, ungdom, brukere og pasienter, - i henhold til lovhjemmel som gjelder for stillingen.  

Du er en person som
 • er god på samarbeid med andre faggrupper - tverrfaglig samarbeid
 • viser evne til fleksibilitet og selvstendighet i ditt arbeid
 • har humor
 • er realistisk og ser muligheter
 • er strukturert  
 • har forståelse for viktigheten av involvering av pasient/pårørende
 • følger Rælingen kommune siner verdier: Respekt, ansvarlighet og redelighet
Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr
 • I Rælingen kommune vil du oppleve en engasjert legegruppe med fokus på høy faglig kvalitet, og et godt arbeidsmiljø, med stor grad av tverrfaglighet.
 • Vi har moderne medisinsk utstyr inkludert ultralyd.
 • Rælingen kommune har gode lønns og pensjonsordninger og er en moderne organisasjon med korte beslutningsveier, og stor mulighet for påvirkning.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Rælingen kommune
Kontaktpersoner
Navn: Magnus Jonsbu
Tittel: kommuneoverlege
Telefon: 936 06 156
E-post: magnus.jonsbu@ralingen.kommune.no
Navn: Grethe Lid
Tittel: enhetsleder
Telefon: 481 67 510
E-post: grethe.lid@ralingen.kommune.no
Søknad
Søknad merkes: 4114875408
Arbeidssted
Haugervegen 25
2008 FJERDINGBY