Kort om arbeidsgiver
Det er ledig en fastlegehjemmel i Lier kommune ved Nøste legekontor. Tiltredelse ønsket fra 27. januar 2020.

https://nostelegekontor.no/

Nøste legekontor har beliggenhet ved Nøste Bo- og omsorgssenter, nær grense til Drammen kommune. Senteret har 4 legehjemler. Listestørrelse fra 1000 til 1250, 3 av listene er fulltegnet. Kontoret har gode lokaliteter og innehar utstyr som er vanlig ved et moderne legekontor, inkl. EKG og spirometri. Senteret har pilotfunksjon for EPJ-systemet Pridok. Avtroppende lege innehar eget ultralydapparat som kan overdras til påtroppende lege. Arbeidsmiljøet er godt. Legesenteret er organisert som AS.
Ny lege må inngå internavtale med gjenværende leger. 

Lier kommune inngår fastlegeavtale med legen. Fastlege plikter å delta i interkommunal legevakt, og kan pålegges 7,5 timer kommunal deltidsstilling (p.t. er det ingen slik kommunal tjeneste, men tiltredene lege kan ønske seg tjeneste). Fastlegen er selvstendig næringsdrivende. 

Søknad sendes elektronisk. Søknader på E-post blir ikke vurdert. Ved spørsmål oppfordres søkere til å benytte E-post: inbj@lier.kommune.no . Ved spørsmål om legesenteret kontakt avtroppende lege Bjarte Storaas mobil 97560895, epost privat: sbjart@mac.com , arbeid: bjarte.storaas@noste.nhn.no   

Kommunen er ikke delaktig i internavtalen med kontoret eller i forhandlinger om overdragelse av utstyr og goodwill.  


Arbeidsoppgaver
 • Ivareta fastlegetjenester til listeinnbyggere
 • Legevakt 
 • Deltagelse i ALU 

Kvalifikasjoner
 • Gjennomført LiS1eller turnustjeneste etter gammel ordning og inneha norsk autorisasjon med full refusjonsrett.
 • Spesialistgodkjenning i allmennmedisin, være under spesialisering eller være godkjent allmennlege etter gammel ordning. Forskrift om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten gjeldende fom. 01.03.2017.
 • Gode norskkunnskaper
 • Erfaring fra allmennmedisin og god kjennskap til norsk helsevesen vil bli vektlagt
 • HPR-nummer må oppgis i søknaden
 
Personlige egenskaper
 • Interesse for allmennmedisin
 • Evne til å jobbe selvstendig, men også be om råd når det er nødvendig 
 • God evne til å se sin rolle som en del av et større helsevesen 
 • Personlig egnethet til pasientbehandling 
 • Personlig egnethet til drift av privat legesenter 
 • Gjenværende legers preferanser vil bli tillagt stor vekt


I Lier kommune må alle som skal arbeide innen helse og omsorg eller med barn, unge og funksjonshemmede fremvise tilfredsstillende politiattest ikke eldre enn 3 mnd. før signering av kontrakt. Denne fremvises ved tilbud om ansettelse og skal ikke legges ved søknaden.
I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.
Gyldig arbeids- og oppholdstillatelse.
Intervjuer planlegges gjennomført i uke 37.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Lier kommune
Nøste legekontor
Hjemmeside
Arbeidssted
Rådmann/HR
Bachesvei 97
3403 LIER