Lovisenberg Diakonale Sykehus AS er lokalsykehus for ca. 180.000 innbyggere i flere sentrumsbydeler i Oslo innen indremedisin og psykisk helsevern. Sykehuset har en omfattende planlagt kirurgi samt særskilte funksjoner som Hospice og det nasjonale oralmedisinske kompetansesenteret TAKO. Sykehuset eies av de diakonale stiftelsene Diakonova og Diakonissehuset Lovisenberg, og har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF. Sykehuset er basert på et diakonalt verdigrunnlag med ikke-kommersielt formål. Det forventes at du som medarbeider hos oss bidrar aktivt til at vi lever opp til våre kjerneverdier kvalitet og nestekjærlighet. Se www.LDS.no.
Hver dag jobber medarbeidere ved Lovisenberg Diakonale Sykehus for bedre liv og helse for tusenvis av mennesker. 

Ved Lovisenberg DPS, Poliklinikk Gamle Oslo, har vi nå ledig en 100 % stilling for lege i spesialisering i psykiatri fra 01.10.2019 til 30.09.2020 – med mulighet for forlengelse. 

Vi søker etter leger med gode samarbeidsevner og med interesse for kunnskapsbasert praksis som ønsker å bli spesialist i psykiatri eller har startet spesialistutdanningen.  Relevant klinisk erfaring, personlige egenskaper og egnethet vil bli vektlagt. Setter du pasienten i sentrum og har evne til å inspirere og opprettholde et utviklende miljø, kan du være den vi søker. 

Lovisenberg DPS består av åtte kliniske seksjoner, tre voksenpsykiatriske poliklinikker, Raskere tilbake poliklinikken, gruppebehandling, ruspoliklinikk, døgnbehandling og ambulant virksomhet. Poliklinikk Gamle Oslo er en av tre allmennpsykiatriske poliklinikker og er lokalisert i Hagegata 32.

Vi tilbyr utredning og behandling av hele spekteret av psykiatriske tilstander. Sykehuset har et velfungerende rotasjonssystem mellom de lukkede sengepostene og DPS.

Hos oss vil du møte erfarne og dyktige kollegaer. Arbeidsmiljøet vårt er stimulerende og utviklende, og er preget av nysgjerrighet og åpenhet og gjensidig respekt mellom faggruppene.

Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og god pensjonsordning i KLP. Sykehuset har gode velferdsordninger og et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud. 

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til overlege Anne Kamps på telefon 996 42 182 eller seksjonsleder Siri Lobenz Rørstads på telefon 950 07 496.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Poliklinikk Gamle Oslo
Kontaktpersoner
Navn: Anne Kamps
Tittel: Overlege
Telefon: 996 42 182
Navn: Siri Lobenz Rørstad
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 950 07 496
Søknad
Søknad merkes: 2019-122
Arbeidssted
Lovisenberg DPS
Hagegata 32
0653 OSLO