Kreftavdeling og senter for lindrende behandling organiserer kreftbehandlingen i divisjon Gjøvik-Lillehammer.
Virksomheten består i dag av stråleterapienheten, kreftenhet Gjøvik, kreftenhet Lillehammer og lindrende senter med palliative team på Gjøvik og Lillehammer. Avdelingen har felles sengepost med hematologisk seksjon Gjøvik med 18 senger. Kreftenhetene gir poliklinisk cellegiftbehandling.
Stråleterapienheten har områdefunksjon for hele Sykehuset Innlandet HF.
Kreftenhetene har moderne utstyr og stråleterapienheten har strålemaskiner og doseplanleggingsutstyr fra 2016 (Versa HD fra Elekta med posisjoneringsutstyr fra C-rad).

Ved avdelingen er det ledig stilling som:
Overlege i onkologi – 100% fast stilling
Avdelingen har virksomhet ved Gjøvik og Lillehammer. Stillingene er normalt plassert ved en geografisk lokasjon, men en må påregne arbeid begge steder i perioder. 
Tiltredelse etter avtale. 


Arbeidsoppgaver
 • Gjennomføre utredning, diagnostikk og behandling.
 • Delta i supervisjon og veiledning av LIS.         

Kvalifikasjoner
 • Søkere må ha norsk autorisasjon som lege.
 • Spesialist i onkologi. 
 • Søkere må beherske et skandinavisk språk, både skriftlig og muntlig.
 • Kandidater med kort tid igjen til oppnådd spesialitet kan vurderes. 

Personlige egenskaper
 • Ansvarsbevisst
 • Fleksibel
 • Strukturert
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Gode samarbeidsevner
 • Sans for nye utfordringer
 • Stor arbeidskapasitet                      

Vi tilbyr
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst.
 • God pensjonsordning gjennom KLP.
 • Behjelpelig med overgangsbolig.
 • Hyggelig arbeidsmiljø. 
 • Lillehammer og Gjøvik er byer hvor det er gode muligheter for å kombinere spennende jobber med en aktiv fritid med nærhet til Mjøsa og ski- og turområder.
 
Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette. 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktpersoner
Navn: Jan Robin Forreløkken Manstad
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 92639393
Navn: Kjetil Weyde
Tittel: Kst. avdelingsoverlege
Telefon: 91565230
Arbeidssted
KREFTAVDELING GJØVIK/LILLEHAMMER
Kyrre Greppsgate 11
2819 Gjøvik