Kreftavdeling og senter for lindrende behandling organiserer kreftbehandlingen i divisjon Gjøvik-Lillehammer.
Virksomheten består i dag av stråleterapienheten, kreftenhet Gjøvik, kreftenhet Lillehammer og lindrende senter med palliative team på Gjøvik og Lillehammer. Avdelingen har felles sengepost med hematologisk seksjon Gjøvik med 18 senger. Kreftenhetene gir poliklinisk cellegiftbehandling.
Stråleterapienheten har områdefunksjon for hele Sykehuset Innlandet HF.
Kreftenhetene har moderne utstyr og stråleterapienheten har strålemaskiner og doseplanleggingsutstyr fra 2016 (Versa HD fra Elekta med posisjoneringsutstyr fra C-rad).

Ved avdelingen er det ledig 2 faste stillinger som:
Lege i spesialisering i onkologi – 100% stilling


Stillingene er for tiden fordelt med 1 stilling ved Kreftenheten Lillehammer og 1 stilling ved Kreftenheten Gjøvik. En må påregne arbeidssted både Lillehammer og Gjøvik når en ansettes i avdelingen.
Gruppe 1 tjeneste ved OUS.
Tiltredelse etter avtale. 
Det kan bli aktuelt med ytterligere tilsettinger fra samme søkermasse dersom flere LIS-stillinger blir ledige innen søknadsfristens utløp.  


Arbeidsoppgaver
 • Gjennomføre utredning, diagnostikk og behandling.
 • Motta veiledning og delta i undervisning.
 • Gi veiledning til personalet i enheten/avdelingen og samarbeidende tjenester.   

Kvalifikasjoner
 • Søkere må ha norsk autorisasjon som lege og ha gjennomført godkjent LIS 1 eller 18 måneders turnustjeneste.
 • Søkere må beherske et skandinavisk språk, både skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper
 • Ansvarsbevisst
 • Fleksibel
 • Strukturert
 • Tilpasningsdyktig
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Gode samarbeidsevner
 • Sans for nye utfordringer
 • Stor arbeidskapasitet
 • Gode faglige kvalifikasjoner og stor interesse for medisinfaget og god pasientbehandling

Vi tilbyr
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst.
 • God pensjonsordning gjennom KLP.
 • Behjelpelig med overgangsbolig.
 • Hyggelig arbeidsmiljø.
 • Mulighet for 1 år indremedisin inkludert hematologi i divisjonen. 
 • Lillehammer og Gjøvik er byer hvor det er gode muligheter for å kombinere spennende jobber med en aktiv fritid med nærhet til Mjøsa og ski- og turområder.
 
Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette. 
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktpersoner
Navn: Kjetil Weyde
Tittel: Kst. avdelingsoverlege
Telefon: 91565230
Navn: Jan Robin Forreløkken Manstad
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 92639393
Arbeidssted
KREFTAVDELING GJØVIK/LILLEHAMMER
Kyrre Greppsgate 11
2819 Gjøvik