Det søkes vikar i 50% stilling i privatpraksis til spesialist i psykiatri med kontor i Tønsberg onsdag-torsdag-fredager. Vikariatet gjelder i utgangspunktet i 3 måneder grunnet sykefravær, med mulig behov for forlengelse. Oppstart raskest mulig.

Porteføljen består av ca. 30 pasienter med behov for oppfølging hovedsakelig av allmennpsykiatriske lidelser. Medisinering og kognitiv terapeutisk behandling.

CV og søknad kan sendes per e-post. Ta kontakt ved spørsmål.
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Veronika Karlsen
Tittel: Spesialist i psykiatri
E-post: psykiater.veronika.karlsen@gmail.com
Arbeidssted
Psykolog-PsykiaterGruppen
Conradis gate 5
3126 TØNSBERG