Bydel Grünerløkka er en urban miljøbydel som preges av kulturelt og sosialt mangfold.  Bydelen er blant Oslo største bydeler, med ca. 60.000 innbyggere, og har store og solide fagmiljøer. Vi tilbyr ulike tjenester rundt de viktigste rammene av innbyggernes liv og ivaretar store samfunnsoppgaver og interesser. Bydel Grünerløkka legger vekt på brukermedvirkning og samhandling med innbyggere og andre offentlige og private aktører.

Vi ønsker ansatte som er ambisiøse på egne og samfunnets vegne. Våre ledere er opptatt av å legge til rette for gode utviklingsmuligheter, enten ved å spesialisere seg innen eget fagområdet eller på tvers av funksjon og fagområder. 

Når du begynner i Bydel Grünerløkka  vil du oppleve en inkluderende kultur med stor takhøyde og mye engasjement for hverandre og de vi jobber for.

Våre ledere og ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss,  uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn.
Bydelen har ledig en nyopprettet fastlegehjemmel som er tilknyttet Løren legesenter.
Løren legesenter er drevet av en erfaren solopraktiker og befinner seg i et område i sterk vekst. Det er derfor behov for en ny hjemmel.
Legevakt og kommunalt allmennlegearbeid i henhold til avtaleverket.
Vi søker erfarne allmennpraktikere som er ferdige spesialister i allmennmedisin eller har påbegynt spesialisering.
Tiltredelse snarest etter avtale.
De økonomiske betingelsene avtales direkte med legekontoret.

Arbeidsoppgaver
 • Allmennlegeoppgaver som fastlege med listeansvar for pasienter.
 • Fastlege kan tilpliktes inntil 7,5 timer pr uke offentlige allmennmedisinske legeoppgaver ved helsestasjon, skolehelsetjeneste, eller pålegges legeoppgaver for prioriterte pasientgrupper. Det er pliktig deltagelse i kommunal legevakt organisert gjennom Helseetaten.

Kvalifikasjoner
 • Bestått profesjonsstudium i medisin.
 • Norsk autorisasjon som lege og godkjent turnus eller tilsvarende i helsepersonellregisteret.
 • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt videreutdanning i allmennmedisin.
 • Søkere som ikke er spesialist i allmennmedisin må forplikte seg til å gjennomføre spesialiseringen etter avtale med bydelen.
 • Meget gode kommunikasjonsferdigheter i norsk muntlig og skriftlig.
 • God kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra kommunehelsetjenesten i Norge som lege.
 • Allmennmedisinsk praksis og erfaring fra fastlegepraksis vil bli vektlagt. Erfaring fra drift av legepraksis vil vektlegges.

Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Det kreves stor læringsvilje og evne til å tilegne seg kliniske ferdigheter.
 • Stor grad av fleksibilitet, ansvarsbevissthet og engasjement.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Evne til å jobbe strukturert og målrettet, både selvstendig og i fellesskap.
 • Sterk interesse for samhandling og organisering av fastlegepraksis i tråd med lov, forskrift, avtaleverk, faglig utvikling og andre krav til tjenestene.

Vi tilbyr
 • Individuell fastlegeavtale etter Rammeavtalen mellom Oslo kommune og Den norske legeforening om privat allmennpraksis i fastlegeordningen i kommunen, samt fastlegeforskrift.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Oslo kommune Bydel Grünerløkka
Løren legesenter
Kontaktpersoner
Navn: Lars Erik Hansen
Tittel: Bydelsoverlege
Telefon: 905 22 684
E-post: lars.erik.hansen@bga.oslo.kommune.no
Navn: Kristoffer Burski
Tittel: Fastlege Løren legesenter
Telefon: 210 40 150
E-post: kristoffer.burski@gmail.com
Hjemmeside
Arbeidssted
Bydelsoverlegens kontor
Lørenveien 44 A
0585 OSLO