Sykehuset Østfold gir spesialisthelsetjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og rus.
Fra september 2018 er spesialisthelsetjenestetilbudet for befolkningen i Vestby kommune overført til Sykehuset Østfold. Utvidelsen betyr en aktivitetsvekst for sykehuset og gir muligheter til å videreutvikle allerede sterke fagmiljøer både i somatikken og i psykisk helsevern. Et topp moderne sykehus på Kalnes, et oppgradert sykehus i Moss og en rekke tilbud innen psykisk helsevern der pasienten bor, gir 300 000 innbyggere et godt tilbud.
Sykehusstrukturen skal sikre befolkningen et fullt ut dekkende spesialisttilbud i god samhandling med kommunehelsetjenesten og andre sykehus.  Sammen skal vi gi pasienten en helhetlig helsetjeneste. Vi er en av Østfolds største arbeidsplasser med over 5000 medarbeidere, og er lokalisert i Sarpsborg, Moss, Halden, Fredrikstad, Askim og Eidsberg.

100 % fast stilling som overlege i barne- og ungdomspsykiatri er ledig fra 1. januar 2020


Ungdomspsykiatrisk seksjon er lokalisert på Kalnes og er en del av avdeling BUP/HABU i Sykehuset Østfold. Seksjonen har ansvar for:
• Akutt og øyeblikkelig hjelp; vurdering, avklaring og stabilisering 0-18 år
• Planlagt utredning og behandling 14-18 år
• Barne- og ungdomspsykiatrisk konsultasjonsteam 0-18 år

Akutt og øyeblikkelig hjelp ivaretas av en tverrfaglig vaktlinje med spesialist i front. Vaktlinjen disponerer inntil fem senger på akuttenheten. Planlagt utredning og behandling disponerer også fem senger og legger vekt på en arenafleksibel tilnærming i møtet med ungdommen og deres familier.

UPS har 42 årsverk fordelt på overleger, LIS, psykologspesialist, psykologer, miljøterapeuter med minimum treårig høgskole og merkantile funksjoner.

Overlege ved ungdomspsykiatrisk seksjon vil være tilknyttet enhet for utredning og behandling og enhet for akutt

Etter helsepersonelloven § 20a er det krav om politiattest ved tilsetting.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.
 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle
spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer
i CV.
 

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av barn og ungdom etter pakkeforløp, gjeldende retningslinjer og lovverk 
 • Vaktansvar i barne- og ungdomspsykiatrisk vaktlinje. Vaktlinjen har en 8-delt turnus
 • Tilsynsoppgaver vedrørende suicidalitet og annen akutt problematikk hos barn og ungdom innlagt i somatisk avdeling
 • Veiledning av LIS
 • Bistand til lokal poliklinikk etter nærmere avtale ved konkret behov

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri
 • Lege som nærmer seg avslutning i sitt spesialiseringsløp i barne- og ungdomspsykiatri kan vurderes
 • Norsk autorisasjon 

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner, pågangsmot, evne til å jobbe selvstendig og i team
 • For å sikre hensiktsmessig kjønnssammensetning i lege- psykologgruppen ved seksjonen oppfordres kvinner til å søke

Vi tilbyr

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktpersoner
Navn: Thomas Wilberg
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: +47 971 02 364
Navn: Hans Håkansson
Tittel: Overlege
Telefon: +46 73 440 09 77
Arbeidssted
Ungdomspsykiatrisk seksjon, Kalnes
Kalnesveien 300
1714 Grålum
Mer om arbeidsgiver