Vår visjon: Bydel Østensjø – et godt sted å bo, hele livet!
Bydel Østensjø ligger sør øst i Oslo, og grenser til Østmarka med turveier, badevann og lysløyper, som gir mange muligheter for tur- og friluftsliv, sommer og vinter. Bydel Østensjø skal tilby sine 50 000 innbyggere fleksible og kvalitativt gode tjenester i samsvar med deres behov, innenfor bydelens ansvarsområder.  

Bydelens tjenestesteder er Miljøfyrtårnsertifisert, og bydelen har blitt kåret til Oslo kommunes grønneste bydel tre ganger. Alle våre tjenestesteder er erklært Rasismefri sone. Oslo kommunes opplæringspris for 2015 ble tildelt Bydel Østensjø for opplæringsprogrammet "Tryggere traumekompetanse».
For mer informasjon om oss: www.bos.oslo.kommune.no.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.
Bydel Østensjø har 35 fastlegeavtaler og 2 LIS 1 fordelt på 12 legesentre. Bydelen har nå ledig hjemmel ved Ryenstubben legekontor med oppstart 01.02.20 .

Ryenstubben legekontor er lokalisert sentralt på Ryen i Oslo i Ryenstubben 3. Ryenstubben legekontor er et veldrevet og godt organisert legekontor med  to erfarne fastleger og meget stabilt personale. Legekontoret er organisert som et AS som står for driften, mens legene er næringsdrivende. Nyoppussede lokaler og nytt datautstyr fra høsten 2017. Legekontoret benytter SystemX journalsystem.

Nåværende listelengde er 1200. Listen kan økes om ønskelig. Betingelser for overdragelse av praksis må avtales med nåværende praksisinnehaver, i tråd med sentrale avtaler. Ny lege må tiltre legesenterets samarbeidsavtale.   
  
Kun elektroniske søknader via webcruiter vil bli vurdert. 
Attester og vitnemål tas med til intervju. 

Arbeidsoppgaver
 • Generelle allmennmedisinske oppgaver
 • Offentlige allmennmedisinske legeoppgaver ved helsestasjon, skolehelsetjeneste eller legearbeid for prioriterte pasientgrupper må påregnes inntil 7.5 time/uke
 • Deltakelse i legevaktsarbeid
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon uten begrensning
 • Gjennomført turnustjeneste eller tilsvarende
 • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt spesialisering. Søkere som ikke er spesialist i allmennmedisin må forplikte seg til å gjennomføre spesialiseringen etter egen avtale med bydelen
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk, både muntlig og skriftlig
 • I tråd med bestemmelsene i Helsepersonelloven §20a første ledd stilles det krav om politiattest ikke eldre enn 3 måneder før tiltredelse
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner
 • Høy faglig kompetanse
 • Høy motivasjon og engasjement
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Det er ønskelig at kandidaten har interesse for å samarbeide med bydelen i ulike prosjekter og samfunnsmedisinsk planarbeid
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Oslo kommune Bydel Østensjø
Kontaktpersoner
Navn: Mette Gjessing
Tittel: Fastlege
Telefon: 41204336
Navn: Ingvild Garborg
Tittel: Fastlege
Telefon: 90973041
E-post: ingvild.garborg@getmail.no
Navn: Anita Jeyananthan
Tittel: Bydelsoverlege
Telefon: 90678280
E-post: anita.jeyananthan@hel.oslo.kommune.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Ryenstubben fastlegekontor
Ryenstubben 3
0679 OSLO