Kort om arbeidsgiver

En av kommunens fastleger skal slutte og det lyses derfor ut en fastlegehjemmel ved Elavit legesenter.

Elavit legesenter ligger sentralt plassert i Lørenskog med gode parkeringsmuligheter og nærhet til offentlig kommunikasjon.
Legesenteret ligger i samme lokaler som Rasta fysioterapi og Elavit Trening. Rasta fysioterapi har ti fysioterapeuter inkl to manuellterapeuter. I lokalene er også Føflekklinikken. Dette gir store muligheter for tverrfaglig samarbeid, og det er et godt arbeidsmiljø. Se gjerne: www.elavit.no/ 

Elavit legesenter har i dag to fastleger. Legesenteret benytter System X journalsystem og har et velutstyrt laboratorium som innbefatter spirometri, 24 t BT samt EKG. Listen som lyses ut er relativt nyoppstartet og er pr i dag på ca 250.

Tiltredelse senest 30.01.20, men muligheter for tidligere tiltredelse dersom dette er ønskelig. 


Legene er selvstendig næringsdrivende med fastlegeavtale med kommunen, og dette videreføres.

Tildeling skjer etter fastlegeforskriften og sentrale avtaler mellom KS og legeforeningen. Fremgangsmåte også etter dreiebok for overdragelse av allmennlegepraksis fra Legeforeningen. Legepraksisen skal drives i henhold til Lov om kommunal helse- og omsorgstjenester, fastlegeforskriften og annen relevant helselovgiving. De vilkår som fremgår av sentrale avtaler i fastlegeordningen, føringer fra HELFO og lokale føringer av kommunen skal følges.

Arbeidsoppgaver

 • Allmennmedisin/fastlege
 • Det er fortiden ingen plikt til legevakt eller kommunal bistilling/offentlige oppgaver knyttet til hjemmelen. Deltakelse i legevakt og kommunal bistilling kan likevel tilpliktes etter forskrift og sentrale avtaler dersom det blir behov eller ønskelig fra kommunen sin side.
 • Deltakelse i legevakt er ønskelig
 • Fastlegene deltar i allmennlegeutvalget

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege og gjennomført turnustjeneste/LIS del 1
 • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt spesialisering
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig
 • Faglig engasjement og dyktighet vektlegges

Personlige egenskaper

 • Søker må ha gode samarbeidsevner, være strukturert og ansvarsbevisst
 • Fleksibel og positiv
 • Evne til å arbeide effektivt, selvstendig og ha god fomidlingsevne
 • Personlig egnethet tillegges betydelig vekt
 • I henhold til offentleglova § 25 kan opplysninger om søkere bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført på søkerliste, men dette vil du få varsel om.
 • Det må fremlegges gyldig politiattest før tiltredelse.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Lørenskog kommune
Kontaktpersoner
Navn: Steffen Rosenberg
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 48211614
E-post: steros@lorenskog.kommune.no
Navn: Palwinder Singh
Tittel: Hjemmelshaver
Telefon: 93813637
Arbeidssted
Helse, omsorg og mestring
Solheimveien 30
1473 Lørenskog