Oslo universitetssykehus er Norges største helseforetak med over 22 000 ansatte. Vi har en rekke nasjonale funksjoner innen spesialisert medisin, og har landets mest avanserte traumemottak.
Vi har stor aktivitet innen forskning, utprøvende behandling, opplæring, utdanning og innovasjon hvor vi er med å utvikle morgendagens medisiner og behandlinger. Oslo universitetssykehus skal være en lærende og skapende organisasjon med et arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt.
Følgende stillinger er ledige ved Barne- og ungdomsklinikken, Oslo universitetssykehus:
2 faste stillinger for lege i spesialisering fra 01.10.2019. 

Stillingen er beregnet på søkere som ikke er godkjente spesialister i barnesykdommer og kandidater uten tilstrekkelig tjeneste til å søke.

I tillegg lyser vi ut flere vikariater av en varighet på 6-12 mnd.

Vi har 45 stillingshjemler for LIS hvorav 26 er faste LIS-stillinger. Antall faste LIS-stillinger vil øke etterhvert som andre stillinger blir ledige og omgjort. De øvrige er gjennomstrømningsstillinger og midlertidige 4-års stillinger. Det er mange ulike pediatriske fagområder i vår virksomhet som trenger rekruttering, og det er ønskelig at LIS i fast stilling får mulighet til å perfeksjonerer seg i et fagområde. Leger i spesialisering i barnesykdommer er alle ansatt i Barneavdeling for legeutdanning, og har tjeneste i de barnemedisinske avdelinger, nyfødtintensivavdelingen og Barneavdeling for nevrofag. Virksomheten drives både på Rikshospitalet og Ullevål sykehus og LIS-ene har tjeneste på begge lokalisasjoner under sin utdanning etter et rotasjonssystem.

På Ullevål gås det separat 13/12-delt vakt på hhv Barnemedisinsk avdeling og Nyfødtintensivavdelingen og på Rikshospitalet gås det 12-delt felles primærvakt. Begge lokalisasjoner har bakvakt til stede på døgnbasis.
For fast ansatte leger i avdelingen vil det være mulig å søke på utlyste fordypningsperioder iht. foretakets rutiner

Kun elektroniske søknader via Webcruiter vil komme i betraktning.


Arbeidsoppgaver
 • Postarbeid, poliklinikk og vakttjeneste
 • Utvikling av egen forskning innen et gitt fagområde kan være aktuelt 
 • Deltagelse i avdelingens til enhver tid gjeldende vaktordning er tilpliktet
 • Stillingen inngår i vaktordning for leger i spesialisering

Kvalifikasjoner
 • Utdanningsretning: Medisin
 • Norsk autorisasjon som lege
 • For å komme i betraktning må man ha pediatrisk tjeneste
 • Forskerkompetanse vil bli vektlagt
 • Søkere som har gjennomført LIS 1, må dokumentere at alle læringsmål er utført. Dokumentasjon i form av "print screen" via egen innlogging i Dossier skal vedlegges søknaden. 

Personlige egenskaper
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Fleksibilitet
 • Evne til både å kunne jobbe selvstendig og i tverrfaglig team
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt         

Vi tilbyr
 • En innholdsrik jobb i et hektisk, men godt arbeidsmiljø
 • Utfordrende arbeidsoppgaver innenfor et spennende og viktig fagområde
 • God opplæring og veiledning
 • Pensjonsordning, gruppe- og ulykkesforsikring
 • Foretaket har avtale om IA (inkluderende arbeidsliv)
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomskomst
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Marius Kurås Skram
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 22118765
E-post: uxskmt@ous-hf.no
Arbeidssted
BARNEAVDELING FOR LEGEUTDANNING - RIKSHOSPITALET/ULLEVÅL
Kirkeveien 166
0450 OSLO
Mer om arbeidsgiver
teaser image