Kort om arbeidsgiver
Følgende stillinger er ledige ved Barne- og ungdomsklinikken, Oslo universitetssykehus:
2 faste stillinger for lege i spesialisering fra 01.10.2019. 

Stillingen er beregnet på søkere som ikke er godkjente spesialister i barnesykdommer og kandidater uten tilstrekkelig tjeneste til å søke.

I tillegg lyser vi ut flere vikariater av en varighet på 6-12 mnd.

Vi har 45 stillingshjemler for LIS hvorav 26 er faste LIS-stillinger. Antall faste LIS-stillinger vil øke etterhvert som andre stillinger blir ledige og omgjort. De øvrige er gjennomstrømningsstillinger og midlertidige 4-års stillinger. Det er mange ulike pediatriske fagområder i vår virksomhet som trenger rekruttering, og det er ønskelig at LIS i fast stilling får mulighet til å perfeksjonerer seg i et fagområde. Leger i spesialisering i barnesykdommer er alle ansatt i Barneavdeling for legeutdanning, og har tjeneste i de barnemedisinske avdelinger, nyfødtintensivavdelingen og Barneavdeling for nevrofag. Virksomheten drives både på Rikshospitalet og Ullevål sykehus og LIS-ene har tjeneste på begge lokalisasjoner under sin utdanning etter et rotasjonssystem.

På Ullevål gås det separat 13/12-delt vakt på hhv Barnemedisinsk avdeling og Nyfødtintensivavdelingen og på Rikshospitalet gås det 12-delt felles primærvakt. Begge lokalisasjoner har bakvakt til stede på døgnbasis.
For fast ansatte leger i avdelingen vil det være mulig å søke på utlyste fordypningsperioder iht. foretakets rutiner

Kun elektroniske søknader via Webcruiter vil komme i betraktning.


Arbeidsoppgaver
 • Postarbeid, poliklinikk og vakttjeneste
 • Utvikling av egen forskning innen et gitt fagområde kan være aktuelt 
 • Deltagelse i avdelingens til enhver tid gjeldende vaktordning er tilpliktet
 • Stillingen inngår i vaktordning for leger i spesialisering

Kvalifikasjoner
 • Utdanningsretning: Medisin
 • Norsk autorisasjon som lege
 • For å komme i betraktning må man ha pediatrisk tjeneste
 • Forskerkompetanse vil bli vektlagt
 • Søkere som har gjennomført LIS 1, må dokumentere at alle læringsmål er utført. Dokumentasjon i form av "print screen" via egen innlogging i Dossier skal vedlegges søknaden. 

Personlige egenskaper
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Fleksibilitet
 • Evne til både å kunne jobbe selvstendig og i tverrfaglig team
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt         

Vi tilbyr
 • En innholdsrik jobb i et hektisk, men godt arbeidsmiljø
 • Utfordrende arbeidsoppgaver innenfor et spennende og viktig fagområde
 • God opplæring og veiledning
 • Pensjonsordning, gruppe- og ulykkesforsikring
 • Foretaket har avtale om IA (inkluderende arbeidsliv)
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomskomst
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Marius Kurås Skram
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 22118765
E-post: uxskmt@ous-hf.no
Arbeidssted
BARNEAVDELING FOR LEGEUTDANNING - RIKSHOSPITALET/ULLEVÅL
Kirkeveien 166
0450 OSLO