Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av foretaksgruppen Helse Sør-Øst og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold.

SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg.

Sykehuset har 4100 årsverk og om lag 5400 ansatte.

I SiV HF løses også oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.siv.no og i vår nettbok for nyansatte

Medisinsk klinikk har ansvar for spesialisthelsetjenester i indremedisinske fag, nevrologi,
barn/ungdomsmedisin og habilitering. Sykehusets akuttsenter er også organisert
som en del av klinikken. Medisinsk klinikk har til sammen ca 850 årsverk, 170
sykehussenger og utstrakt poliklinisk virksomhet. Klinikken er administrativt
og ledelsesmessig organisert i fagsøyler for medisinske fag (leger),
og avdelinger for sykepleiefag/sengeposter og kontorfag.

Medisinsk klinikk har ledig to stillinger som avdelingssjef for indremedisinske fag. Som ledd i en intern
organisasjonsendring er dette stillinger som får nytt og endret ansvar og
oppgaver. Klinikken har fagseksjoner for alle indremedisinske
fagområder/spesialiteter. Sykehuset har søkt godkjenning som
utdanningsvirksomhet for alle indremedisinske spesialiteter.

Medisinsk klinikk etablerer to avdelinger for indremedisinske fag med følgende ansvarsområder:

Avdeling A: Fagseksjoner for hjertesykdommer, nyresykdommer og endokrinologi. Avdelingen har for tiden 18
overlegestillinger og 8 stillinger for leger i spesialisering. For hver
spesialitet er det en seksjonsoverlege med fagansvar.

Avdeling B: Fagseksjoner for lungesykdommer, infeksjonssykdommer, geriatri og blodsykdommer. Avdelingen har
for tiden 22 overlegestillinger og 12 stillinger for leger i
spesialisering. For hver spesialitet er det en seksjonsoverlege med fagansvar.

Søkere bes opplyse om det er en av stillingene/avdelingene som er mest aktuell.  

Vi søker deg som ønsker å være med å lede og videreutvikle et fremtidsrettet tjenestetilbud og skape et godt
og lærende arbeidsmiljø. Sykehuset i Vestfold bygger nytt somatikkbygg som står
ferdig i 2021 og har moderne og godt utstyrte lokaler. 

Arbeidsoppgaver

 • Daglig ledelse med faglig, administrativt og personalansvar for hele ansattgruppen
 • Økonomi- og budsjettansvar
 • Sikre gode systemer for ledelse og kvalitetsforbedring i avdelingen forankret i klinikkens overordnede struktur
 • Mål- og resultatoppfølging, og totalansvar for avdelingens resultatoppnåelse
 • Samarbeid med andre avdelinger/seksjoner innenfor Medisinsk klinikk og med andre enheter i sykehuset
 • Sikre god og robust spesialistdekning
 • Kvalitetssikre tjenesten for leger i spesialisering slik at læringsmål oppnås, jf. ny utdanningsstruktur for leger i spesialisering
 • Fremme et arbeidsmiljø hvor medarbeidere trives og bidrar i utviklingen
 • Bidragsyter inn i klinikkens utvikling i samarbeid med klinikksjef og klinikkens ledergruppe
 • Stillingen har i hovedsak ledelses- og administrative oppgaver, men det kan legges til rette for noe klinisk pasientarbeid dersom det er ønskelig                    

Kvalifikasjoner

 • Lege
 • Bør ha spesialistgodkjenning i indremedisin
 • Annen relevant fagkompetanse kan også vurderes
 • Reell og/eller formell lederkompetanse 
 • Erfaring fra å ha ledet prosjekter eller endrings- og utviklingsprosesser
 • God systemforståelse
 • Søker må beherske norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Gode evner til dialog og samarbeid
 • Kan vise til erfaring fra å skape engasjement, motivasjon og tilslutning
 • Strukturert og ryddig
 • Gode formidlingsferdigheter
 • Lojal og transparent lederstil
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr

 • Et spennende og høyt kvalifisert fagmiljø
 • Gode faglige og personlige utviklingsmuligheter
 • Sykehuset i Vestfold tilbyr deltakelse i lederopplæring-/lederutviklingsprogram
 • Avdelingssjef inngår i ledergruppen i Medisinsk klinikk
 • Lønn etter nærmere avtale 

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning 

             

Stillingskategori
Avdelingsleder
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktperson
Navn: Henning Mørland
Tittel: Klinikksjef
Telefon: 92017944
E-post: henning.morland@siv.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk klinikk - ledelse og stab, Sykehuset i Vestfold HF
Halfdan Wilhelmsens allé 17
3116 Tønsberg
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver