Kort om arbeidsgiver

Sørlandet sykehus HF har ansvar for behandlingstilbudet innen somatikk og psykiatri i Aust-Agder og Vest-Agder. Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA) har enheter både i Arendal og Kristiansand og er organisert under Klinikk for psykisk helse ved Sørlandet sykehus HF. Klinikken har ansvar for spesialisthelsetjenesten innen psykisk helsevern og rusbehandling for voksne og barn/ungdom i Aust- og Vest-Agder.

Psykiatrisk sykehusavdeling utgjør sammen med Distriktspsykiatrisk, Vest-Agder ( døgn-, dagenheter og poliklinikk med ambulante tilbud) en enhet forhold til spesialistutdanningen i voksenpsykiatri. Disse to avdelingene gir spesialistutdanning for LIS3 i psykiatri som oppfyller alle
læringsmål i voksenpsykiatri (VOP). 

Sykehuset gir dessuten opplæring som
oppfyller alle felles læringsmål (LM). Hele spesialistutdannelsen i psykiatri
kan derfor gjennomføres ved Sørlandet sykehus HF.

Vi har ledig for lege i spesialisering:
2 x 100 % st. vikariat

Spesialitet: Psykiatri  

For stillingene gjelder tiltredelse etter avtale.

Psykiatrisk sykehusavdeling ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss uansett kjønn, alder eller etnisk bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostikk og behandling
 • Inngår i vaktordning
 • Arbeidsoppgavene løses i henhold til verdigrunnlaget til Sørlandet sykehus HF, hvor begrepene respekt, faglig dyktighet, engasjement og tilgjengelighet står sentralt.

Kvalifikasjoner

 • Medisinsk embetseksamen og autorisasjon som lege.
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig godt.
 • Kjennskap til norsk regel- og lovverk.

Personlige egenskaper

Vi ønsker oss en engasjert og ansvarsfull medarbeider som evner å stå i utfordrende situasjoner og relasjoner. Det er viktig at du kan arbeide selvstendig, tverrfaglig og i team og at du er systematisk og nøyaktig i ditt arbeide. Vi legger særlig vekt på dine personlige egenskaper og ønsker en kollega med gode kommunikasjons,- og samarbeidsevner. Du må være fleksibel og profesjonell, men personlig i ditt møte med pasienter, pårørende og kollegaer og kunne bidra til et godt arbeidsmiljø.

Vi tilbyr

 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Høyt faglig nivå
 • Faglig og personlig utvikling
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift
 • Utfordrende og variert arbeid
 • Ansatte ved Sørlandet sykehus har sin pensjonsavtale i KLP ( 2 % pensjonstrekk) og dette gir rett til alders,- uføre og etterlattepensjon. I tillegg har vi et bredt tilbud med trening for alle ansatte.  
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst

Utdanningsretning

 • Medisin
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Linda Hageland
Tittel: Konsulent - HR
Telefon: 38 03 85 61
Navn: Torbjørg Jensen
Tittel: Overlege
Telefon: 38 07 42 73
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Hjemmeside
Arbeidssted
Psykiatrisk sykehusavdeling, Kristiansand
Egsveien 100
4615 KRISTIANSAND S