- Trygghet når du trenger det mest
Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker og underviser pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.sshf.no og følg oss på facebook

Sørlandet sykehus HF har ansvar for behandlingstilbudet innen somatikk og psykiatri i Aust-Agder og Vest-Agder. Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA) har enheter både i Arendal og Kristiansand og er organisert under Klinikk for psykisk helse ved Sørlandet sykehus HF. Klinikken har ansvar for spesialisthelsetjenesten innen psykisk helsevern og rusbehandling for voksne og barn/ungdom i Aust- og Vest-Agder.

Psykiatrisk sykehusavdeling utgjør sammen med Distriktspsykiatrisk, Vest-Agder ( døgn-, dagenheter og poliklinikk med ambulante tilbud) en enhet forhold til spesialistutdanningen i voksenpsykiatri. Disse to avdelingene gir spesialistutdanning for LIS3 i psykiatri som oppfyller alle
læringsmål i voksenpsykiatri (VOP). 

Sykehuset gir dessuten opplæring som
oppfyller alle felles læringsmål (LM). Hele spesialistutdannelsen i psykiatri
kan derfor gjennomføres ved Sørlandet sykehus HF.

Vi har ledig for lege i spesialisering:
2 x 100 % st. vikariat

Spesialitet: Psykiatri  

For stillingene gjelder tiltredelse etter avtale.

Psykiatrisk sykehusavdeling ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss uansett kjønn, alder eller etnisk bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostikk og behandling
 • Inngår i vaktordning
 • Arbeidsoppgavene løses i henhold til verdigrunnlaget til Sørlandet sykehus HF, hvor begrepene respekt, faglig dyktighet, engasjement og tilgjengelighet står sentralt.

Kvalifikasjoner

 • Medisinsk embetseksamen og autorisasjon som lege.
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig godt.
 • Kjennskap til norsk regel- og lovverk.

Personlige egenskaper

Vi ønsker oss en engasjert og ansvarsfull medarbeider som evner å stå i utfordrende situasjoner og relasjoner. Det er viktig at du kan arbeide selvstendig, tverrfaglig og i team og at du er systematisk og nøyaktig i ditt arbeide. Vi legger særlig vekt på dine personlige egenskaper og ønsker en kollega med gode kommunikasjons,- og samarbeidsevner. Du må være fleksibel og profesjonell, men personlig i ditt møte med pasienter, pårørende og kollegaer og kunne bidra til et godt arbeidsmiljø.

Vi tilbyr

 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Høyt faglig nivå
 • Faglig og personlig utvikling
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift
 • Utfordrende og variert arbeid
 • Ansatte ved Sørlandet sykehus har sin pensjonsavtale i KLP ( 2 % pensjonstrekk) og dette gir rett til alders,- uføre og etterlattepensjon. I tillegg har vi et bredt tilbud med trening for alle ansatte.  
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst

Utdanningsretning

 • Medisin
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sørlandet Sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Linda Hageland
Tittel: Konsulent - HR
Telefon: 38 03 85 61
Navn: Torbjørg Jensen
Tittel: Overlege
Telefon: 38 07 42 73
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Hjemmeside
Arbeidssted
Psykiatrisk sykehusavdeling, Kristiansand
Egsveien 100
4615 KRISTIANSAND S