Det er behov for en legevikar på Furuset ved Alna bydel legene til solopraksis med varighet 2 år. Det søkes fast vikar torsdager og fredager (Er fleksibel ift hvilken dag). CGM Journalsystem.

Veletablert legekontor med erfaren sekretær.

Listelengde er på cirka 1100
Opstart snarest
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Rajeetha Prasanna
Tittel: Lege
Telefon: 41127609
E-post: bruntha76@hotmail.com
Arbeidssted
Alna Bydellegene
Trygve lies plass 1
1051 OSLO