Kort om arbeidsgiver
Ved Medisinsk avdeling, Stord sjukehus, er det ledig 1 vikariat for Lege i Spesialisering. Stord sjukehus er lokalsjukehus for Sunnhordland med omlag 50.000 innbyggjarar.

Vi har årleg 3500 innleggingar, 5500 polikliniske konsultasjonar og omlag 1200 dagpasientar. Avdelinga har 7 overlegestillingar, 7 LIS og 5 turnuslegar. Vaktordning i 3-sjikt. Avdelinga har full gruppe 2-godkjenning som utdanningsinstitusjon i indremedisin. Ledig fom 1/9-19 tom 31/8-20

Arbeidsoppgåver

 • Arbeid på sengepost
 • Vaktteneste

Kvalifikasjonar

 • For stillinga krevst norsk autorisasjon som lege.
 • Må beherske norsk munnleg og skriftleg (tilsvarande Bergenstesten)

Personlege eigenskapar

 • Sjølvstendig
 • Ansvarsbevisst
 • Må trivast i eit aktivt og travelt miljø
 • Evne til samarbeid
 • Like varierte utfordringar

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Hjelp med bustad, oppgi i søknaden dersom det er ønskeleg
 • Eit aktivt og triveleg arbeidsmiljø
 • Høgt fagleg nivå, fagleg og personleg utvikling
 • Ein arbeidsplass som er ei inkluderande arbeidsliv-bedrift (IA-bedrift)

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Fonna
Kontaktpersoner
Navn: Hans Olav Fadnes
Tittel: Sekssjonsoverlege
Telefon: 97757634
Navn: Eli Karin Solli
Tittel: Seksjonsleiar
Telefon: (+47) 53 49 11 47
Hjemmeside
Arbeidssted
Felles intensiv/poliklinikk/dagbehandling seksjon Stord
Tysevegen 64
5416 STORD