Kort om arbeidsgiver
Hvaler kommune søker en spennende og viktig nøkkelstilling for deg som ønsker å være lege i Hvaler kommune.

Stillingen inneholder oppgaver og ansvar som kommuneoverlege/lege i tillegg til oppgaver ved sykehjem og helsestasjon. Det er ønskelig med 100 % stilling, men kan om ønskelig avtales i lavere stillingsandel.


Arbeidsoppgaver
 • Hvaler kommune har pr tiden 1 stilling som kommuneoverlege/lege og i tillegg 3 fastleger og en Lis1 lege (lege i spesialisering).
 • Hvaler kommune har et flott sykehjem som nylig er rehabilitert og utvidet til 36 sykehjemsplasser. Sykehjemmet er et av kommunens store stoltheter med langtidsplasser, korttidsplasser og plasser for skjermet enhet. Det er tilknyttet fysio- og ergoterapeuter til sykehjemmet. Korttidsplassene benyttes også til rehabilitering.
 • Stillingen innebærer ansvar som lege for helsestasjon i ca. 20 % andel. 
 • Hvaler kommune er i omstilling og vi er i prosess med etablering av ny enhet for friskliv, læring og mestring. Vår nye kommuneoverlege vil være en viktig ressurs med planlegging og utvikling av ny enhet. Enheten vil fokusere på tverrfaglig og sømløst arbeid som spenner seg over helsestasjon, skole, barnehage/oppvekst og omsorg. Forebyggende arbeid skal prioriteres. Dette vil kreve endring av fokus til mer forebygging og tverrfaglig arbeid for våre medarbeidere.
 • Hvaler kommune har stort fokus på innovative tjenester og velferdsteknologi. Det forutsettes at vår nye medarbeider ser mot fremtiden med nysgjerrighet og et åpent blikk for hvordan morgendagens tjenester skal formes.
 • Kommuneoverlegen/legen samarbeider med spesialisthelsetjenesten og andre faggrupper i kommunen som samfunnsutvikling, areal, plan og byggesak, psykiatri, NAV og oppvekst. 
 • Fredrikstad og Hvaler kommune har formalisert samarbeid innenfor miljørettet helsevern og smittevern.

Kvalifikasjoner
 • Medisinsk embetseksamen og norsk autorisasjon som lege med relevant spesialistgodkjenning.
 • Gjerne interesse for og/eller erfaring/utdanning innen geriatri, alders- og sykehjemsmedisin og/eller samfunnsmedisin.
 • Særskilt relevant erfaring og/eller kompetanse kan oppveie for kravet til spesialistgodkjenning.  
 • Gode norskkunnskaper, god muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

Personlige egenskaper
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.   
 • Helhetstenkende og utviklende.
 • Opptatt av kvalitet, fagutvikling og profesjonalitet.
 • Evne til å arbeide selvstendige, målrettet og strukturert.
 • Høy og fleksibel arbeidskapasitet. 

  Personlig egnethet vektlegges. 

Vi tilbyr
 • Spennende 100 % stilling med varierte oppgaver og ansvar. Stillingen kan deles i flere deltidsstillinger om ønskelig. 
 • Kan eventuelt tilrettelegge for videreutdanning i tråd med kommunens interesser og behov. 
 • Flott arbeidsplass med fantastisk utsikt. 
 • God pensjonsordning i KLP.
 • Lønn etter avtale. 
 
Politi / Tuberkulose attest. For å hindre spredning av tuberkulose og MRSA blant ansatte og innbyggere i Hvaler kommune må nyansatte levere skjema: “Tuberkulose- og MRSA-kontroll ved ansettelser og utenlandsreiser” før oppstart.  
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Hvaler kommune
Kontaktperson
Navn: Knut Tore Eide
Tittel: Konstituert kommunalsjef
Telefon: +47 941 50 974
E-post: ktei@hvaler.kommune.no
Arbeidssted
Dypedalåsen og rådhuset
1684 VESTERØY