Oslo universitetssykehus er Norges største helseforetak med over 22 000 ansatte. Vi har en rekke nasjonale funksjoner innen spesialisert medisin, og har landets mest avanserte traumemottak.
Vi har stor aktivitet innen forskning, utprøvende behandling, opplæring, utdanning og innovasjon hvor vi er med å utvikle morgendagens medisiner og behandlinger. Oslo universitetssykehus skal være en lærende og skapende organisasjon med et arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt.

 

Fast overlegestilling ledig fra 1.10.2019. 

Klinikk for psykisk helse og avhengighet har ansvar for pasientbehandling, forskning og undervisning innen psykisk helse og rus- og
avhengighetsbehandling på lokalt, område- og regionsnivå. Akuttpsykiatrisk avdeling gir øyeblikkelig hjelp til personer med alvorlige psykiske lidelser. Pasientene mottas i akuttpsykiatrisk mottaksenhet og
vil etter en kort observasjons-/kartleggingsfase bli vurdert videreført til en av avdelingens fire fagdifferensierte enheter. Etter innkomst vektlegges psykiatrisk og somatisk utredning, diagnostisering og
akuttpsykiatrisk behandling.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av pasienter
 • Funksjon som pasientansvarlig lege
 • Veiledning av leger i spesialisering
 • Deltar i avdelingens bakvaktsordning

Kvalifikasjoner

 • Norsk spesialistgodkjenning i psykiatri
 • Erfaring fra akuttpsykiatri
 • Erfaring fra kompleks utredning
 • Gode norskkunnskaper 

Personlige egenskaper

 • God vurderingsevne
 • Gode tverrfaglige samarbeidsevner
 • Beslutningsstyrke - god arbeidskapasitet
 • Personlig egnethet vektlegges 

Vi tilbyr

 • Faglig utfordrende oppgaver
 • Muligheter for å drive med fagutvikling og delta i forskning
 • Godt arbeidsmiljø
 • Spesialistpermisjon i fire måneder hvert femte år
 • God lønn etter avtale
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv (IA)-bedrift

 

Kun elektroniske søknader via WebCruiter vil bli vurdert.  

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Thorbjørn Sundin
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 22118420
E-post: UXTHUN@ous-hf.no
Navn: Magritt S.Ræder
Tittel: Tillitsvalgt -Dnlf
Telefon: 22118420
E-post: MAGRSK@ous-hf.no
Arbeidssted
Klinikk psykisk helse og avhengighet, Akuttpsykiatrisk avdeling
Kirkeveien 166
0450 Oslo
Mer om arbeidsgiver
teaser image