Kort om arbeidsgiver

Fast overlegestilling ledig fra 1.10.2019. 

Klinikk for psykisk helse og avhengighet har ansvar for pasientbehandling, forskning og undervisning innen psykisk helse og rus- og
avhengighetsbehandling på lokalt, område- og regionsnivå. Akuttpsykiatrisk avdeling gir øyeblikkelig hjelp til personer med alvorlige psykiske lidelser. Pasientene mottas i akuttpsykiatrisk mottaksenhet og
vil etter en kort observasjons-/kartleggingsfase bli vurdert videreført til en av avdelingens fire fagdifferensierte enheter. Etter innkomst vektlegges psykiatrisk og somatisk utredning, diagnostisering og
akuttpsykiatrisk behandling.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av pasienter
 • Funksjon som pasientansvarlig lege
 • Veiledning av leger i spesialisering
 • Deltar i avdelingens bakvaktsordning

Kvalifikasjoner

 • Norsk spesialistgodkjenning i psykiatri
 • Erfaring fra akuttpsykiatri
 • Erfaring fra kompleks utredning
 • Gode norskkunnskaper 

Personlige egenskaper

 • God vurderingsevne
 • Gode tverrfaglige samarbeidsevner
 • Beslutningsstyrke - god arbeidskapasitet
 • Personlig egnethet vektlegges 

Vi tilbyr

 • Faglig utfordrende oppgaver
 • Muligheter for å drive med fagutvikling og delta i forskning
 • Godt arbeidsmiljø
 • Spesialistpermisjon i fire måneder hvert femte år
 • God lønn etter avtale
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv (IA)-bedrift

 

Kun elektroniske søknader via WebCruiter vil bli vurdert.  

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Thorbjørn Sundin
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 22118420
E-post: UXTHUN@ous-hf.no
Navn: Magritt S.Ræder
Tittel: Tillitsvalgt -Dnlf
Telefon: 22118420
E-post: MAGRSK@ous-hf.no
Arbeidssted
Klinikk psykisk helse og avhengighet, Akuttpsykiatrisk avdeling
Kirkeveien 166
0450 Oslo