Kort om arbeidsgiver

Asker DPS er et distriktspsykiatrisk senter med lokalfunksjoner i Klinikk for psykisk helse og rus. Vårt
opptaksområde er Asker, Hurum og Røyken kommuner med en befolkning på ca. 90
000. Ved Asker DPS er det ledig fast stilling som avdelingsoverlege. Det er et DPS bestående av 5 poliklinikker og to døgnseksjoner. Poliklinikkene er Allmennpsykiatrisk poliklinikk, ROP poliklinikk (Poliklinikk for ruslidelser og psykiske lidelser), Nevropsykologisk poliklinikk, Akutt Ambulant seksjon og TIPS-poliklinikk. Det er en psykiatrisk døgnsenksjon med Akutt-krise post og psykosepost og Utredningsseksjon for unge (USU-Hvalstadåsen). Asker DPS har områdeansvar for noen felles tjenester for klinikken. Administrasjonen og poliklinikkene er sentralt plassert i Asker sentrum.

Avdelingsoverlegen har avdelingssjef som nærmeste overordnede og vil inngå i avdelingens stab i tillegg til å ha 50% klinisk arbeid i poliklinikk.

Avdelingsoverlegen har på vegne av avdelingssjef ansvar for avdelingens medisinskfaglige virksomhet samt en sentral rolle både overfor linjeledelsen og avdelingens behandlere som rådgiver i faglige spørsmål, faglig utviklingsarbeid og kvalitetsarbeid.

Vi søker en avdelingsoverlege i 100 % fast stilling som vil være en pådriver i videreutvikling av behandlingstilbudet for våre pasientgrupper, og vil bidra til å skape et godt faglig miljø i avdelingen. Tiltredelse etter avtale. 

 

Arbeidsoppgaver

 • Være avdelingssjefens medisinskfaglige rådgiver
 • Bidra til at avdelingens ressurser utnyttes på en god og hensiktsmessig måte og gi anbefalinger om prioriteringer, kvalitet og aktivitet
 • Sørge for god forløpsstyring i samarbeid med klinikkens øvrige avdelinger og ha ansvar for avdelingens inntaksarbeid
 • Sørge for utarbeiding og ivaretakelse av medisinskfaglige rutiner og prosedyrer
 • Sørge for evaluering og kvalitetssikring av faglig virksomhet og arbeidsmetoder
 • Bidra til god implementering av pakkeforløp innen psykisk helsevern
 • På vegne av avdelingssjef ansvar for avdelingens uttalelser til tilsynsmyndighetene
 • Ta initiativ til og lede fagutviklingsprosjekter, fagmøtet og være fagstøtte for behandlergruppen
 • I samarbeid med utdanningsansvarlig overlege ivareta utdanning av Lis-leger
 • 50% klinisk arbeid med utredning, diagnostikk og behandling 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege med spesialistgodkjenning i psykiatri
 • Bred erfaring fra arbeid innen psykisk helsevern
 • Erfaring med medisinskfaglig rådgivning og administrativt arbeid/saksbehandling
 • Beherske norsk meget godt skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Evne til samhandling ved å tenke helhet, motivere medarbeidere og være samlende
 • God rolleforståelse, selvstendig og trygg i arbeidet
 • Har faglige ambisjoner og er løsningsorientert
 • Skaper tillit og gode relasjoner til andre
 • Tydelig, engasjert og etterrettelig
 • Initiativrik, handlekraftig, lojal og inkluderende
 • Strukturert og systematisk
 • Fleksibel og tåler å stå i endringsprosesser
 • Personlig egnethet vektlegges            

Vi tilbyr

 • Mulighet til å være med og påvirke og utvikle psykisk helsevern for fremtiden
 • Et stort, allsidig og stimulerende faglig miljø
 • Engasjert kollegafellesskap og godt samarbeidsklima  
 • Lønn etter avtale
 • Pensjonsordning
 • Ulike velferdstilbud
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktperson
Navn: Pål Dåstøl
Tittel: Kst. Avdelingssjef
Telefon: 48275263
E-post: pal.dastol@vestreviken.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk for psykisk helse og rus, Asker DPS
Skysstasjonen 11
1383 Asker