Allmennmedisin
Ledig stilling som fastlege- 1 års vikariat
 
Om stillingen
Det er ledig vikariat i fastlegehjemmel ved Sunndal legesenter DA i Sunndal kommune. Nåværende listestørrelse er ca. 1040 pasienter. Legesenteret er organisert som et selskap med delt ansvar hvor legene står for driften av legesenteret.

Det er tilknyttet 20 % stilling som tilsynslege på langtidsavdeling ved Sunndal helsetun.

Oppstart fra 1.9.2019, eller etter avtale, varighet til 1.9.2020.

Sunndal legesenter DA har fire fastlegehjemler og en LIS1 stilling. Det er også to bioingeniører og tre helsesekretærer tilknyttet senteret. Legene er selvstendig næringsdrivende og senteret drives som et ansvarlig selskap med delt ansvar, DA. Legesenteret benytter System X journalsystem, utfører alle allmennmedisinske oppgaver og samarbeider godt med kommunale tjenester. Senteret er velorganisert og har fokus på godt arbeidsmiljø og samarbeid.

Deltakelse i 8-delt legevakt kveld og helg ved Sunndal legevakt. Fra 2020 inngår Sunndal i pilotprosjekt legevaktsamarbeid i Romsdal. Det etableres da felles legevakt for 8 kommuner, i Sunndal blir hoveddelen av vaktene lagt lokalt på Sunndalsøra. I tillegg tilkommer noen nattevakter i storlegevakten lokalisert i Molde.


Arbeidsoppgaver
 • Allmennlegeoppgaver som fastlege med listeansvar for 1040 pasienter
 • Offentlige allmennmedisinske oppgaver: 20 % stilling som tilsynslege ved langtidsavdeling på sykehjem.
 • Det er pliktig deltakelse i kommunal legevakt.
 • Kurativt arbeid som fastlege jamfør fastlegeforskriften.
 • Helsefremmende og forebyggende arbeid.
 • Tverrfaglig samarbeid. 

Kvalifikasjoner
 • Autorisasjon som lege, helst med erfaring fra allmennmedisin.
 • Rettigheter til refusjon fra Helfo.
 • Ønskelig med erfaring fra klinisk allmennmedisin og fastlegepraksis
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne.
 • I tillegg til formell kompetanse, blir det lagt vekt på personlige egenskaper og at en er skikket for stillingen.

Personlige egenskaper
God på kommunikasjon og samarbeid. Evne til initiativ og til å være fleksibel og løsningsorientert. Evne til å arbeide strukturert og målrettet.

Andre opplysninger: Det stilles krav om gyldig politiattest i tråd med bestemmelsene i helsepersonelloven. Søker må ha sertifikat og kunne disponere egen bil. Dokumentasjon på utdannelsen skal sendes i lag med søknaden.
Kun elektroniske søknader via Easycruit/ Sunndal kommunes hjemmeside vil bli akseptert. www.sunndal.kommune.no  
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Sunndal kommune
Kontaktpersoner
Navn: Stefan Sass
Tittel: Daglig leder
Telefon: 412 83 083
E-post: stefan.sass@sls.nhn.no
Navn: Britt Iren Bæverfjord
Tittel: Helsesjef
Telefon: 950 81 824
E-post: britt.iren.beverfjord@sunndal.kommune.no
Arbeidssted
Sunndal legesenter DA
Mongstugata 5
6600 SUNNDALSØRA