Tynset kommune er et regionsenter i vekst. Kommunen preges av gode oppvekstsvilkår, et rikt kulturliv, et omfattende idrettstilbud, et ekspanderende næringsliv og gode jobbmuligheter. Kommunen har full barnehagedekning og bra boligtilgang. Kommunen jobber etter verdiene trygghet, inkludering, puls og optimisme og er et godt sted å bo for alle.
Tynset kommune har ledig et 2-årig 100 % vikariat som fastlege ved legekontoret. Stillingen er ledig fra 01.11.2019.
 
Fastlegeansvar for egen liste med 1100 pasienter samt 24 % kommunal stilling som skolelege.
 
Legekontoret består av 6 fastleger og LIS1-lege. Hjelpepersonell av høy kvalitet. Det er 2 fastleger som er spesialister i allmennmedisin og 3 under utdanning. Det legges til rette for veiledning, og kommunen er godt kjent med sine plikter i forbindelse med LIS 3-utdanning i allmennmedisin. Legen blir privat næringsdrivende etter gjeldende avtaleverk med § 8.2 i rammeavtalen.
 
Da det kan bli ledig flere vikariater som fastlege for annen lege på samme kontor, vil vi bruke søkerlisten til denne stillingen også.
 
Arbeidsoppgaver
Kurativt arbeid som allmennlege i variert praksis. Legene har øyeblikkelig hjelp en dag hver i uka og deltar i legevakts-turnus som er 15-delt. Det utgjør 2 legevakter i måneden, legevakta er lokalisert ved Tynset sykehus. Vi mottar medisinerstudenter med lisens hver høst, og alle legene veileder vår LIS1-lege mot godtgjøring. Stillingen innehar også ansvaret som skolelege.
 
Krav til stillingen
Norsk autorisasjon som lege med godkjent turnusperiode/LIS 1 og refusjonsrett. Søkere med spesialistutdanning i allmennmedisin vil bli foretrukket og kandidater må ha gode samarbeidsegenskaper og kunne arbeide i team.
Det må vises interesse for utvikling av kommunens legetjeneste. Søkere må beherske norsk skriftlig og muntlig tilsvarende nivå C 1, og ha kjennskap til norsk helsevesen.
 
Personlige egenskaper
Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, evne til å arbeide praktisk, målrettet og selvstendig, være fleksibel og ha evne til å takle nye utfordringer. Personlige egenskaper vil bli vektlagt.
 
Særskilte krav til stillingen
Ved tilsetting kreves politiattest, ikke datert eldre enn 3 måneder.
 
Vi tilbyr
Et travelt, men trivelig og godt arbeidsmiljø.
En tjeneste i utvikling der det er gode muligheter for faglig utvikling.
Det gjennomføres ukentlig smågruppemøte for alle legene på kontoret som gir tellende timer i spesialistutdanningen.
Lønn etter avtale.
 
Vi ønsker ikke kontakt med annonseselgere/rekrutteringsbyråer
 
Søknad sendes
Tynset kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Søknad sendes  ved å trykke "Søk på stilling".
Det er viktig at du tar deg tid til å besvare spørsmålene vi stiller og registrerer din CV i søknadsskjemaet. Du kan laste
opp vedlegg (vitnemål, attester m.m.).
CV vil bli brukt i utvidet søkerliste.
 
Dersom søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om
reservasjon ikke tas til følge.
 
Ved behov for hjelp, ta kontakt med personalavdelingen på tlf. 62 48 50 00.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Tynset kommune
Kontaktpersoner
Navn: Øystein Kyrre Johansen
Tittel: Helse- og omsorgssjef
Telefon: 62 48 50 26 / 415 16 318
E-post: Oystein.Kyrre.Johansen@tynset.kommune.no
Navn: Morten Bersvendsen Often
Tittel: Assisterende rådmann
Telefon: 62 48 50 14 / 920 63 308
E-post: Morten.Often@tynset.kommune.no
Navn: Tor Halvor Bjørnstad-Tuveng,
Tittel: Fastlege (hovedtillitsvalgt)
Telefon: 62 48 51 60
E-post: tor-halvor.bjornstad@tynset.kommune.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Torvgata 1
2500 TYNSET