Tysvær kommune er sentralt plassert på Haugalandet med 11000 innbyggere. Kommunesenteret Aksdal ligger bare 13 km sør-øst for Haugesund med god mulighet for kommunikasjon mot Bergen og Stavanger og kort vei til flyplass. Tysvær kommune er en vekstkommune med en ung befolkning, og har flotte tilbud innen kultur og idrett. Barnehager og skoler er moderne og gir gode tilbud i de ulike delene av kommunen.
Tysvær kommune har fått innvilget deltakelse i ALIS Vest prosjektet og lyser nå ut en ALIS legestilling (LIS 3) ved Aksdal legekontor. Stillingen er en utdanningsstilling for lege som ønsker å bli spesialist i allmennmedisin. Utdanningsløpet er 5 år. Stillingen vil enten være fastlønnet eller så kan aktuell søker også ha mulighet for å jobbe som selvstendig næringsdrivende. Formålet med utdanningsstillingen er å tilrettelegge for at legen kan gjennomføre spesialisering i allmennmedisin på en trygg og effektiv måte. Etter fullført spesialistutdanning er det et mål at legen ønsker å jobbe som selvstendig næringsdrivende fastlege.
 
 
Arbeidsoppgaver
 • Fastlegeansvar for egne pasienter med listetak på cirka 800 pasienter
 • Allmenne offentlige legeoppgaver på for eksempel sykehjem, helsestasjons- og skolehelsetjeneste, ROP-tjenesten mm, som en del av utdanningsløpet
 • Deltakelse i interkommunal legevaktordning ved Haugesund legevakt
 • Gjennomføre kurs og ta del i veiledning og læringsaktiviteter som det er krav om i spesialistutdanning i allmennmedisin
 
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Fullført LIS 1
 • Gode muntlig -og skriftlig fremstillingsevne
 • Norsk språk må beherskes tilfredsstillende både muntlig og skriftlig   
 • Gode samarbeidsevner
 • Du bør være faglig interessert, positiv, serviceinnstilt og kunne jobbe selvstendig samtidig som du også må kunne jobbe i team
 • Det er ønskelig med lege som på sikt ønsker å drive selvstendig næringsdrivende fastlegepraksis
 • Personlig egnethet vektlegges
 
Vi tilbyr
 • Tilsetting i kommunal stilling som fastlege med fast lønn eller mulighet for å drive som selvstendig næringsdrivende
 • Individuell veiledning fra veileder (Spesialist i allmennmedisin)
 • Deltakelse i gruppeveiledning
 • Kollegial supervisjon fra de andre legene ved Aksdal legesenter og andre relevante fagpersoner i den kommunale helsetjenesten og ved legevakt
 • Kollegial fraværsordning med 5 leger på Aksdal legesenter
 • Tilrettelegging for å gjennomføre kurs og veiledningsgrupper som del av spesialiseringsforløpet
 • Lønn etter avtale og gjeldene regelverk
 • Spennende utdanningsstilling i erfarent allmennlegemiljø
 
 
Arbeidssted: Aksdal legesenter, Aksdalsvegen 165, 5575 Aksdal

Tiltredelse: snarest
Søknadsfrist: 03.09.2019
 

Søknadsprosessen
 • Søknad sendes i elektronisk søknadskjema. Se ledige stillinger: www.tysver.kommune.no
 • Den som tilsettes må levere godkjent politiattest ikke eldre enn 3 mnd. (jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4)
 • Kopi av vitnemål og attester tas med på evt. intervju og returneres ikke
 • Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort
 • Tysvær kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon.  Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn eller etnisitet oppfordres til å søke
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Tysvær kommune
Kontaktperson
Navn: Ove Andre Hansen
Tittel: Leder for seksjon Helse
E-post: Ove-Andre.Hansen@tysver.kommune.no
Arbeidssted
Aksdal legesenter
Aksdalsvegen 165
5575 AKSDAL