Kort om arbeidsgiver
Tysvær kommune har fått innvilget deltakelse i ALIS Vest prosjektet og lyser nå ut en ALIS legestilling (LIS 3) ved Aksdal legekontor. Stillingen er en utdanningsstilling for lege som ønsker å bli spesialist i allmennmedisin. Utdanningsløpet er 5 år. Stillingen vil enten være fastlønnet eller så kan aktuell søker også ha mulighet for å jobbe som selvstendig næringsdrivende. Formålet med utdanningsstillingen er å tilrettelegge for at legen kan gjennomføre spesialisering i allmennmedisin på en trygg og effektiv måte. Etter fullført spesialistutdanning er det et mål at legen ønsker å jobbe som selvstendig næringsdrivende fastlege.
 
 
Arbeidsoppgaver
 • Fastlegeansvar for egne pasienter med listetak på cirka 800 pasienter
 • Allmenne offentlige legeoppgaver på for eksempel sykehjem, helsestasjons- og skolehelsetjeneste, ROP-tjenesten mm, som en del av utdanningsløpet
 • Deltakelse i interkommunal legevaktordning ved Haugesund legevakt
 • Gjennomføre kurs og ta del i veiledning og læringsaktiviteter som det er krav om i spesialistutdanning i allmennmedisin
 
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Fullført LIS 1
 • Gode muntlig -og skriftlig fremstillingsevne
 • Norsk språk må beherskes tilfredsstillende både muntlig og skriftlig   
 • Gode samarbeidsevner
 • Du bør være faglig interessert, positiv, serviceinnstilt og kunne jobbe selvstendig samtidig som du også må kunne jobbe i team
 • Det er ønskelig med lege som på sikt ønsker å drive selvstendig næringsdrivende fastlegepraksis
 • Personlig egnethet vektlegges
 
Vi tilbyr
 • Tilsetting i kommunal stilling som fastlege med fast lønn eller mulighet for å drive som selvstendig næringsdrivende
 • Individuell veiledning fra veileder (Spesialist i allmennmedisin)
 • Deltakelse i gruppeveiledning
 • Kollegial supervisjon fra de andre legene ved Aksdal legesenter og andre relevante fagpersoner i den kommunale helsetjenesten og ved legevakt
 • Kollegial fraværsordning med 5 leger på Aksdal legesenter
 • Tilrettelegging for å gjennomføre kurs og veiledningsgrupper som del av spesialiseringsforløpet
 • Lønn etter avtale og gjeldene regelverk
 • Spennende utdanningsstilling i erfarent allmennlegemiljø
 
 
Arbeidssted: Aksdal legesenter, Aksdalsvegen 165, 5575 Aksdal

Tiltredelse: snarest
Søknadsfrist: 03.09.2019
 

Søknadsprosessen
 • Søknad sendes i elektronisk søknadskjema. Se ledige stillinger: www.tysver.kommune.no
 • Den som tilsettes må levere godkjent politiattest ikke eldre enn 3 mnd. (jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4)
 • Kopi av vitnemål og attester tas med på evt. intervju og returneres ikke
 • Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort
 • Tysvær kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon.  Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn eller etnisitet oppfordres til å søke
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Tysvær kommune
Kontaktperson
Navn: Ove Andre Hansen
Tittel: Leder for seksjon Helse
E-post: Ove-Andre.Hansen@tysver.kommune.no
Arbeidssted
Aksdal legesenter
Aksdalsvegen 165
5575 AKSDAL