Kort om arbeidsgiver
100 % fast stilling ledig fra 02.01.2020 

Vi søker etter ny medarbeider til en spennende og utfordrende stilling!

Sykehuset Østfold har stor satsning på innovasjon og teknologi og er et av sykehusene i Norden som er kommet lengst i bruk av nye teknologiske løsninger for å fremme pasientbehandling og pasientsikkerhet. 
Medisinsk fagsjef IKT går av med pensjon 01.01.2020 og vi søker hans etterfølger. Stillingen kan la seg kombinere med noe relevant klinisk virksomhet, eventuelt forskningsvirksomhet. 
Medisinsk fagsjef IKT sitter i fagdirektørs ledergruppe og vil være rådgiver for fagdirektør, sykehusledelse og avdelingene IKT/klinisk IKT/innovasjon vedrørende bruk og utvikling av kliniske IKT løsninger. Målet er å sikre best mulig pasientbehandling og funksjonalitet for brukere av systemene. 
Stillingen som medisinsk fagsjef er en utadrettet stilling og representerer Sykehuset Østfold regionalt og nasjonalt på ulike arenaer innen klinisk IKT. I tillegg vil fagsjefen være tett på og samarbeide med klinisk virksomhet i sykehuset.

Du kan lese mer om oss ved å trykke her.  

Vi gjør oppmerksom på følgende prosess: 1. gangs intervjuer avholdes 28. august. (Det er også avsatt tid 2. og 3. september). De av dere som går videre til 2. gangs intervju vi i forkant av dette få tilsendt tester til gjennomføring. 2. gangs intervju er planlagt 12. september.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. 


Arbeidsoppgaver
 • Rådgiver for ledere og medarbeidere i bruk og utvikling av kliniske IKT løsninger
 • Bidra til å beslutte faglige avklaringer i bruk av våre IKT løsninger
 • Delegert systemeieransvar for «gjennomgående» kliniske IKT løsninger som feks DIPS, MetaVision, Imatis og digitalt mediearkiv samt eResept, Kjernejournal og digitale samhandlingsløsninger. Dette inkluderer vurdering av behov for ny og forbedret funksjonalitet i samarbeid med brukerne, godkjenning av testprosess og kvalitet ved nye versjoner og produksjonssetting av disse
 • Sørge for at prioriterte behov meldes til Sykehuspartner/regional forvaltning
 • Deltager i lokale styringsgrupper og råd som eks – porteføljestyret, tilgangsutvalg og styringsgrupper for lokale prosjekter som digitalt mediearkiv og talegjenkjenning
 • Prosjektleder/prosjektdeltager i lokale og regionale prosjekter
 • Representerer Sykehuset Østfold i regionalt systemeierforum for elektronisk kurve, regional styringsgrupper (EPJ og elektronisk kurve) samt medlem av regionale fagnettverk

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege med godkjent spesialitet
 • Søker med annen helsefaglig bakgrunn vil også bli vurdert
 • Erfaring fra og god kjennskap til spesialisthelsetjenesten
 • Kunne vise til svært god IKT kompetanse og forståelse for de kliniske systemene 
 • Ønskelig med bred klinisk erfaring
 • Ønskelig med ledererfaring
 • Ønskelig med dokumentert erfaring fra forbedringsarbeid
 • Gjerne forskningserfaring

Personlige egenskaper
 • Organisasjonsforståelse
 • Evne til raskt å kunne sette seg inn i komplekse problemstillinger
 • Analytisk og strukturert
 • Faglig engasjement
 • Interesse for innovasjon, utviklings- og kvalitetsarbeid
 • Gode kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig
 • Evne til samarbeid, motivere, engasjere og utvikle
 • Gjennomføringsevne innenfor gitt ansvar
 • Teambygger
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Ønskelig med erfaring fra endringsprosesser
 • Endringskompetanse og serviceinnstilt

Vi tilbyr
 • Spennende og utfordrende stilling hos en stor samfunnsaktør hvor deler av virksomheten foregår i et i et topp moderne sykehus
 • Store muligheter til å påvirke stillingsinnhold
 • Kompetent og faglig sterk organisasjon
 • Mulighet til å understøtte og bidra til å utforme fremtidens helsevesen
 • En organisasjon som satser på forskning, innovasjon og utvikling for å sikre videre høy kvalitet på tjenestene som tilbys 
 • Mange dyktige og dedikerte samarbeidspartnere på tvers av organisasjonen og i egen enhet
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Arbeidssted sentralt lokalisert i Østfold, 50 min kjøring fra Oslo
 • God pensjonsordning gjennom KLP
 • Lønn etter avtale
 
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktperson
Navn: Helge Stene-Johansen
Tittel: Direktør for fag og utvikling
Telefon: 932 49 751
Arbeidssted
Kalnesveien 300
1714 GRÅLUM