Kort om arbeidsgiver
Drammen kommune er en by i vekst og har i dag 60 fastlegehjemler fordelt på 17 legesentre. Da mange av våre fastleger har fulle lister, og det er lite ledig kapasitet i fastlegeordningen, utlyser vi nå to nye fastlegehjemler. Disse to hjemlene er null-hjemler som skal etablere seg sammen på et nytt legesenter. Legesenteret skal fortrinnsvis lokaliseres i området Fjell/Strømsø/Gulskogen.

Legene har ansvar for å etablere og drifte legesenteret som selvstendig næringsdrivende innenfor fastlegeordningens ordinære rammer, fastlegeforskriften og rammeavtalen ASA 4310. Etablering av et nytt legesenter vil innebære blant annet å skaffe lokaler, utstyr, journalsystem, å ansette helsesekretærer/hjelpepersonell og å etablere systemer som sikrer forsvarlig drift. De to nye fastlegene vil sammen måtte finne gode løsninger.

Kommunen vil kunne tilby et tilskudd på 300.000 NOK til hver av fastlegene for å bidra økonomisk til etableringen av et nytt legesenter. Ettersom dette er et nytt legesenter, vil det ikke være utgifter som ved overdragelse av praksis.

For ansettelse i stillinger/oppdrag hvor yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven kreves at gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder, må fremlegges før tilsetting i stillingen/oppdraget, jfr. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Attest kreves bare av søkere som får tilbud om stilling/oppdrag, og skal derfor ikke legges ved søknaden.
I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.

Arbeidsoppgaver
Med hjemmelen følger det plikt til deltakelse i interkommunal legevakt. Man kan pålegges inntil 7,5 timer per uke kommunal stilling i henhold til rammeavtalen ASA 4310.

Kvalifikasjoner
• Spesialisering i allmennmedisin – ferdig eller påbegynt
• Erfaring fra fastlegepraksis er ønskelig
• For søkere med annen utdanning enn norsk, kreves dokumenterte språkkunnskaper tilsvarende B2. Dette gjelder ikke skandinaviske søkere.

Personlige egenskaper
• Engasjement og interesse for allmennmedisin
• Ønske om å bygge opp et nytt fastlegesenter
• Pasientorientert, systematisk og pålitelig arbeidsstil
• Interesse for og kunnskap om fagutvikling og kvalitetsarbeid
• God evne til samarbeid
• Gode kommunikative evner
• Gode norskkunnskaper og god samfunnskunnskap / -forståelse
• Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr
• Muligheten til å bygge opp et helt nytt fastlegesenter
• Spennende oppgaver i en kommune i utvikling
• Robust og velfungerende legevakt

Det legges vekt på innhold i søknaden opp mot utlysningstekst.
Ønsket tiltredelse etter avtale
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Drammen kommune (gamle)
Kontaktpersoner
Navn: Madli Indseth
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 48100078
Navn: John David Johannessen
Tittel: Virksomhetsleder
Telefon: 95289170
Søknad
Søknad merkes: Ref.nr. 4107356907
Arbeidssted
Fjell/Strømsø/Gulskogen området
Landfalløya 78
3023 DRAMMEN