Kort om arbeidsgiver
DPS Nedre Romerike ligger sentralt på Åråsen stadion i Lillestrøm, kun 12 minutters togtur fra Oslo sentrum. DPS-et ligger i gangavstand fra togstasjonen, det er hyppige bussforbindelser til Åråsen. DPS-et består av 5 polikliniske seksjoner og 1 døgnseksjon. Disse dekker kommunene på Nedre Romerike med en befolkning på ca.170.000.

Psykiatri i front
Vil du være med i et nyetablert team som ivaretar behovet for samvalg og gode kliniske beslutninger, og utnytter de totale helsetjenestene fordelaktig for pasientene? Er du en faglig brobygger i systemet som kan utgjøre en forskjell? Er du klinisk innovativ og opptatt av god pasientflyt? Du er en meget aktuell søker om du svarer ja på disse spørsmålene.

Avklaringsteamet er et nyopprettet team ved seksjon for allmennpolikliniske tjenester, DPS Nedre Romerike. Teamet vurderer og avklarer helsehjelp til ny henviste pasienter. Formålet med en tidlig avklaring er å gi riktig helsehjelp og unngå unødig ventetid. Teamet vil samarbeide nært med forløpskoordinator for pakkeforløp for psykisk helse. Teamet består av 1 overlege, 2 psykologspesialister og 1 psykiatrisk sykepleier. Vi ønsker overlege i 100 % stilling, men kan diskutere stillingsprosent. I tillegg vil teamet understøttes av spesialistkompetanse fra andre seksjoner i DPS-et.

Avklaringsteamet er ansvarlig for rettighetsvurderinger av alle elektive henvisninger til DPS. De skal avklare behandlingsbehov og rett til helsehjelp, vurdere hastegrad eller bistå med å tenke alternativer til behandling ved DPS.

Teamet skal kvalitetssikre inntaksarbeidet ved blant annet å innhente utfyllende opplysninger hos henviser, pasienten selv eller andre aktuelle samarbeidspartnere. Arbeidet vil være preget av utstrakt samarbeid, både med andre enheter internt i egen avdeling og eksternt som fastlege, NAV m.m. Teamet kan innkalle pasienter til avklaring av aktuelle problemstillinger og motivasjon. Når det vurderes som hensiktsmessig vil teamet også gi kortvarige behandlingsløp til pasienter.

Teamet er under utvikling både med hensyn til funksjon og antall ansatte. Således vil nye medarbeidere kunne være med å videreutvikle teamets funksjon og fremtidige oppgaver.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra med spesialistkompetanse innad i teamet
 • Rettighetsvurderinger
 • Differensial diagnostisering
 • Medisinvurderinger
 • Kontakt og samarbeid med aktuelle instanser
 • Kollegaveiledning
 • Delta i felles vaktordning

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i psykiatri
 • Klinisk erfaring og faglig bredde er en forutsetning
 • Etterutdanning innen korttidsterapi er en fordel
 • Forutsettes å være oppdatert på gjeldende lovgivning innen psykisk helsevern og nasjonale faglige føringer
 • Må beherske godt norsk, muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Trives med forholdvis høyt tempo, raske avgjørelser og varierte oppgaver.
 • Evne til å arbeide strukturert og avgrenset.
 • God relasjonskompetanse
 • Gode kommunikasjonsevner, muntlig og skriftlig
 • Pasientorientert
 • Ansvarsbevisst

Vi tilbyr

 • Et engasjert faglig fellesskap i stadig utvikling
 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver og et godt arbeidsmiljø
 • Ukentlige legemøter på tvers av seksjonene
 • Mulighet for forskning- og fagutvikling
 • Lønn innenfor gjeldende overenskomst
 • Gode velferdstilbud i Ahus: hytteleie, bedriftsidrettslag, rabatterte teater- og kinobilletter

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Språk

 • Engelsk
 • Norsk
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktpersoner
Navn: Øyvind Haaseth
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 920 21 972
Navn: Rune Størset
Tittel: Medisinskfaglig rådgiver
Telefon: 63 89 40 60
Hjemmeside
Arbeidssted
Seksjon allmennpol B, Akershus universitetssykehus HF
C.J Hansensvei 31
2007 Kjeller