Kort om arbeidsgiver
Ved kontoret er det nå opprettet en ny 0-liste. Tiltredelse etter avtale.
Listelengde settes til 1000 pasienter. Deltagelse i kommunal legevakt.
Til avtalen kan det pålegges offentlige allmennmedisinske oppgaver i tråd med regelverket.
 
Kvalifikasjoner
* Ha spesialistgodkjenning i allmennmedisin eller være under spesialisering. Leger som ønsker å starte spesialisering kan også søke
* Må beherske norsk skriftlig og muntlig
* Ha kjennskap til ASA-avtalen, fastlegeforskriften og samhandlingsreformen
 
Andre opplysninger
Hjemmelsinnehaver inngår leiekontrakt med legekontoret etter avtale. Legekontoret organiserer all drift, såsom leie og vedlikehold av lokaler, alt personell, alt utstyr og all logistikk knyttet til drift av praksis. Hver lege står faglig ansvarlig for sin yrkesutøvelse og for sin økonomi.
Med forbehold om innvilgelse fra Helsedirektoratet kan kommunen tildele noe midler til løpende utgifter for oppstart av hjemmel.

Politi / Tuberkulose attest
Politiattest ikke eldre enn 3 mnd. må fremlegges ved ansettelse.
Tuberkuloseattest etter forskrift.
 
Søknad sendes
Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess, og alle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem.
Søknader skal ikke sendes på e-post.
Dersom du er intern søker, kan du gå inn på FREKIT, Enterprise Personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Fredrikstad kommune
Kontaktpersoner
Navn: Mufid Baker
Tittel: Fastlege
Telefon: 450 23 214
Navn: Guro Steine Letting
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 996 02 781
Arbeidssted
Gressvik legekontor
Kapperstien 24
1621 GRESSVIK