Kort om arbeidsgiver
Hitra kommune har ledig fastlegehjemmel ved Hitra legekontor

Grunnet befolkningsvekst og sammenslåing med deler av Snillfjord kommune utlyser vi:
- 1 ny fastlegehjemmel ved Hitra legekontor

Den ledige hjemmelen har en listelengde på 600 pasienter med mulighet for økning, og i tillegg er hjemmelen tiltenkt opp mot ca. 40 % kommunale oppgaver. Fordeling av listelengde og andel kommunale oppgaver etter avtale med Hitra kommune og legene i gruppepraksisen.

Opplysninger om Hitra legekontor:
Hitra legekontor har p.t. fem fastlegehjemler samt en turnuslege i gruppepraksis. Kontoret er vedtatt utvidet til seks legehjemler. Legekontoret har trivelige og moderne lokaler ved Hitra Helsetun i Fillan, og kontoret er godt utstyrt og bemannet. Hitra legekontor er samlokalisert med kommunens øvrige helsetjenester, og kommunen deltar i interkommunalt legevaktsamarbeid med nabokommunen Frøya og med legevakten i Orkdalsregionen (LiO).

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver:
Legene blir private næringsdrivende etter gjeldende avtaleverk med §8.2 i rammeavtalen. Pr. i dag stiller kommunen lokaler med inventar og utstyr samt hjelpepersonell til rådighet for legekollegiet, i stedet for basis- og utjamningstilskudd.  Det påløper ingen kostnader for legene å starte i hjemmelen. Andre avlønningsmodeller for legepraksisen vurderes fortløpende i samråd med legene.

Allmennmedisinske kommunale oppgaver ivaretas i deltidsstillinger av fastlegene. Allmennpraksis på Hitra gir gode muligheter for allsidig og tilpasset praksis med gode inntjeningsmuligheter. For stillingen gjelder deltagelse i alle typer legevakt, både lokalt og gjennom vaktsamarbeidet i LiO (Legevakt i Orkdalsregionen).

Kvalifikasjoner:
• Norsk autorisasjon som lege med godkjent turnustjeneste og rett til refusjon fra Helfo
• God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
• Erfaring fra kommunehelsetjenesten er ønskelig, men ikke et krav
• Det er ønskelig at den nye fastlegen er spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering, men dette er ikke et krav ved tilsetting
• Personlig egnethet, faglig dyktighet og evnen til å samarbeide vil tillegges stor vekt

Vi søker deg som:
• Er utadvendt og har gode samarbeidsevner
• Er faglig trygg
• Er løsningsorientert og har evnen til tverrfaglig samarbeid
• Har pasienten i fokus
• Er opptatt av høy faglig kvalitet på tjenestene

Hitra kommune kan tilby:
• Godt fagmiljø
• Dekning av flytteutgifter etter kommunalt reglement
• Hjelp til å skaffe bolig
• Gode pensjons- og forsikringsordninger
• God barnehagedekning

Stillingen krever at godkjent politiattest må framvises før tiltredelse i stilling.

Søknadsfrist: 10.09.2019
  
Opplysninger om søkere kan bli gjort offentlig tilgjengelig i h.h.t.  Offentleglova § 25.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Hitra kommune (gamle)
Hitra legekontor
Kontaktpersoner
Navn: Hege Lie Rønningen
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 72 46 52 81
Navn: Harald M. Hatle
Tittel: Assisterende rådmann
Telefon: 72 44 17 07
Arbeidssted
Vikaholmveien 2
7240 HITRA