Vestre Viken er et av landets største helseforetak med ca. 9 400 medarbeidere og har ansvar for spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere i 26 kommuner.

Våre somatiske sykehus er i Bærum, Drammen, Kongsberg og på Ringerike (inkludert Hallingdal sjukestugu i Ål). Innen feltet psykisk helse og rus har vi ansvar for Blakstad sykehus i Asker, fem distriktspsykiatriske sentre og barne- og ungdomspsykiatri. Vi har egne klinikker for medisinsk diagnostikk, prehospitale tjenester og intern service samt en sentral stab. Sentraladministrasjonen ligger i Drammen.

I tillegg til utredning, behandling og oppfølging av pasienter, driver vi medisinsk forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende.

Se mer på www.vestreviken.no
Drammen DPS er et distriktpsykiatrisk senter i Klinikk for psykisk helse og rus. Vårt opptaksområde omfatter kommunene Drammen, Lier, Nedre Eiker, Sande og Svelvik med et befolkningsgrunnlag på ca. 135.000 innbyggere.  

Drammen DPS består av tre polikliniske seksjoner og en døgnseksjon. To av poliklinikkene ligger i Drammen sentrum. Poliklinikken Konnerud og Døgnseksjonen er lokalisert på Konnerud, ca. 10 minutters kjøretur fra Drammen sentrum.  

Poliklinikken Konnerud består for tiden av et Akutt-team, et Behandlingsteam og et Arbeid & helse-team (tidl. Raskere tilbake). Vi utvider behandlingsteamet med flere leger og psykologer, deriblant en hel overlegestilling for spesialist i psykiatri.

Arbeidsoppgaver
 • Utredning og diagnostikk av et bredt spekter psykiske lidelser
 • Tidsavgrenset behandling av pasienter innenfor rammen av pakkeforløp
 • Bistå kollegaer med ulike typer spesialistvurderinger
 • Veiledning av LIS-leger
 • Veiledning/ opplæring av andre ikke-spesialister
 • Bidra til fagutvikling og nytenkning både i forhold til fag og organisasjon
 • Deltagelse i 12 delt felles hjemmevaktordning
 • Bistå andre seksjoner ved Drammen DPS ved behov
Kvalifikasjoner
 • Spesialist i psykiatri med bred og relevant klinisk erfaring innen fagfeltet.
 • God kunnskap om psykisk helsevern
 • Solid samarbeidsevne, fleksibilitet og arbeidskapasitet
 • Du liker å jobbe selvstendig og er ansvarsbevisst
 • Du arbeider strukturert og målrettet
 • Du ønsker å være med på å styrke miljøet i poliklinikken gjennom et aktivt kollegialt bidrag både faglig og sosialt 
 • Du er nytenkende, bruker humor og verdsetter kreativ tverrfaglig samhandling 
 • Du behersker balansen mellom individuelt arbeid og teamarbeid 
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig godt
Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet vektlegges
Vi tilbyr
 • et stort og høykompetent fagmiljø i hele Drammen DPS med dyktige og engasjerte medarbeidere
 • gode muligheter for faglig utvikling både individuelt og for poliklinikken
 • ukentlige legemøter for hele Drammen DPS 
 • et kreativt og nytenkende miljø med stor takhøyde og gode påvirkningsmuligheter 
 • varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • et oversiktlig, inkluderende og hyggelig arbeidsmiljø 
Poliklinikken Konnerud holder til i lyse og fine lokaler, flott beliggende i skoggrensen. Gode bussforbindelser fra Drammen sentrum. Tiltredelse etter avtale. Lønns- og arbeidsvilkår ihht. gjeldende overenskomster.            
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken
Kontaktpersoner
Navn: Birgit Kruska Bjerke
Tittel: avdelingsoverlege
Telefon: 415 99 675
Navn: Hanne Klevmark
Tittel: seksjonsleder/psykologspesialist
Telefon: 907 00 906
Hjemmeside
Søknad
Søknad merkes: 4088210029
Arbeidssted
Poliklinikken Konnerud
Thorsbergveien 20
3032 DRAMMEN
Mer om arbeidsgiver
teaser image