Kort om arbeidsgiver
ARBEIDSOPPGAVER
 • Levere bedriftshelsetjenester i Equinor i samsvar med god faglig standard, interne krav og gjeldende myndighetskrav
 • Delta i risikovurderinger, verifikasjoner og dedikerte forbedringsprosjekter relatert til arbeidsmedisin og deltakelse i granskninger/dybdestudier
 • Rådgivning mot ledelse, arbeidstaker og vernetjenesten i tilhørende resultatenhet
 • Være del av et leveranseteam sammen med Yrkeshygieniker/ergonom/sykepleier
 • Rapportere data til aktuelle myndigheter i forhold til arbeidsmedisin
 • Bidra til at Equinor utfører sin påseplikt hos leverandør i forhold til Helse og arbeidsmiljø
 • I stillingen må det påregnes korte offshoreoppdrag, og annen reisevirksomhet

KVALIFIKASJONER
 • Cand.Med - må ha autorisasjon som lege i Norge
 • Det er ønskelig at kandidaten er spesialist innen Arbeidsmedisin (ferdig spesialist eller i pågående utviklingsløp). For rette kandidat vil vi tilrettelegge for spesialisering
 • Minimum 5 års relevant erfaring
 • Erfaring fra industriell virksomhet samt fra bedriftshelsetjeneste er foretrukket
 • Søker må beherske norsk og engelsk både muntlig og skriftlig

PERSONLIGE EGENSKAPER
 • Vi søker en lege som er strukturert og løsningsorientert
 • Søkeren må forstå og kunne håndtere risiko
 • Har sterke samarbeids og kommunikasjons evner
 • Er fleksibel og evner å arbeide selvstendig så vel som i team
 • Evne til å etterleve våre sikkerhetsforventninger

VI TILBYR
 • Ikke bare en jobb: en karriere. Vi oppfordrer deg til å utnytte de mange mulighetene som vårt globale selskap tilbyr, der du kan bygge opp karrieren din på tvers av flere fagområder og geografiske steder, utveksle ideer og lære av andre.
 • Ikke bare et program for nyutdannede. Starten på en global karriere. Vi oppfordrer deg til å utnytte de mange mulighetene som vårt globale selskap tilbyr, der du kan bygge opp karrieren din på tvers av flere fagområder og geografiske steder, utveksle ideer og lære av andre.
 • Belønning. Vi tilbyr en rekke belønningsordninger innenfor et rammeverk i Equinor som er tilpasset det lokale markedet. Dette omfatter konkurransedyktig lønn, variable lønnsordninger og et aksjespareprogram.
 • Trivsel og balanse mellom jobb og privatliv. Våre ansattes helse og trivsel er svært viktig, og vi oppfordrer våre ansatte til å benytte seg av våre fleksible arbeidsordninger, som vil bidra til at de får en effektiv balanse mellom jobb og privatliv.
 • En inkluderende kultur. En inkluderende kultur er en grunnleggende del av våre verdier, og ved å utnytte våre forskjellige perspektiver og erfaringer kan vi levere sammen.


GENERELL INFORMASJON
 • Sørg for at du kommer i betraktning: Legg ved kopier av sertifikater, vitnemål og karakterutskrifter (på engelsk eller norsk/ skandinavisk) - søknader uten nevnte vedlegg vil ikke bli evaluert. Er du i ferd med å avslutte utdannelse? Last opp en offisiell midlertidig utskrift, som viser karakterer og hvilke fag du har fullført så langt.
 • Modig, åpen, samarbeid og omtenksom er våre verdier. Dette tror vi på, og dette er egenskaper som må til for å bygge et enda sterkere Equinor. Er dette verdier du kan identifisere deg med, så kan du være den vi ønsker å styrke vårt lag med.
 • Vi forventer at kandidater oppgir alle relevante opplysninger om seg selv under rekrutteringsprosessen.
 • Alle midlertidig og faste ansatte vil bli screenet mot sanksjonslister for å sikre etterlevelse av sanksjonslovgivning og øke sikringsnivået.
Stillingskategori
Bedriftslege
Arbeidsgiver
Equinor
Kontaktperson
Navn: Equinor Recruitment Team
E-post: gm_equinoremea@equinor.com
Arbeidssted
Equinor
4035 STAVANGER