Vi er Equinor, et internasjonalt energiselskap med en stolt historie. Vi, tidligere Statoil, er 20.000 engasjerte kolleger som utvikler olje, gass, vind og sol i mer enn 30 land. Equinor er den største operatøren på norsk sokkel, blant verdens største offshoreoperatører, og en stadig viktigere aktør innen fornybar energi. Med skandinavisk utforskertrang og engasjement for sikkerhet, likeverd og bærekraft, bygger vi en global virksomhet tuftet på våre verdier og framtidens energibehov.

Organisasjonen Chief Financial Officer (CFO) er en pådriver for økt verdiskapning i konsernet. Vi har ansvaret for finansielle og juridiske funksjoner og representerer konsernet ute i finansmarkedene. En viktig oppgave for oss er etisk og finansiell etterlevelse av eksterne og interne standarder. Gjennom en aktiv håndtering av eiere og interessenter sikrer vi et representativt inntrykk av Equinor i norske og internasjonale finansmarkeder.

Global Business Service (GBS) er den interne tjenesteleverandøren for global business support til hele Equinor. GBS leverer service og ekspertise innen, finans og kontroll, IT, HR, facility management, prosjekt leveranser, sikkerhet og sikring, kommunikasjon og styringssystemer. Vårt verdibidrag er: Equinors suksess er vår business. Hovedprioritet er å gjøre Equinors business enklere med bedre, raskere og mer kostnadseffektive leveranser der vi tilfører verdi ved å balansere etterspørsel opp mot selskapets konsern policy. Å bygge et bærekraftig GBS er vår ambisjon.

Helse og arbeidsmiljø (HAM) er en del av sikkerhet og bærekraft (SSU) i GBS. Helse og Arbeidsmiljøsektoren er delt i tre avdelinger som består av yrkeshygienikere, leger, sykepleiere, psykologer, kjemiingeniører og ergonomer som bistår/rådgir drift innen helse og arbeidsmiljø. Avdelingene jobber på tvers av alle BA’er i Equinor og leverer til UPN installasjoner, MMP landanlegg, kontorlokasjoner og har globale leveranser.
ARBEIDSOPPGAVER
 • Levere bedriftshelsetjenester i Equinor i samsvar med god faglig standard, interne krav og gjeldende myndighetskrav
 • Delta i risikovurderinger, verifikasjoner og dedikerte forbedringsprosjekter relatert til arbeidsmedisin og deltakelse i granskninger/dybdestudier
 • Rådgivning mot ledelse, arbeidstaker og vernetjenesten i tilhørende resultatenhet
 • Være del av et leveranseteam sammen med Yrkeshygieniker/ergonom/sykepleier
 • Rapportere data til aktuelle myndigheter i forhold til arbeidsmedisin
 • Bidra til at Equinor utfører sin påseplikt hos leverandør i forhold til Helse og arbeidsmiljø
 • I stillingen må det påregnes korte offshoreoppdrag, og annen reisevirksomhet

KVALIFIKASJONER
 • Cand.Med - må ha autorisasjon som lege i Norge
 • Det er ønskelig at kandidaten er spesialist innen Arbeidsmedisin (ferdig spesialist eller i pågående utviklingsløp). For rette kandidat vil vi tilrettelegge for spesialisering
 • Minimum 5 års relevant erfaring
 • Erfaring fra industriell virksomhet samt fra bedriftshelsetjeneste er foretrukket
 • Søker må beherske norsk og engelsk både muntlig og skriftlig

PERSONLIGE EGENSKAPER
 • Vi søker en lege som er strukturert og løsningsorientert
 • Søkeren må forstå og kunne håndtere risiko
 • Har sterke samarbeids og kommunikasjons evner
 • Er fleksibel og evner å arbeide selvstendig så vel som i team
 • Evne til å etterleve våre sikkerhetsforventninger

VI TILBYR
 • Ikke bare en jobb: en karriere. Vi oppfordrer deg til å utnytte de mange mulighetene som vårt globale selskap tilbyr, der du kan bygge opp karrieren din på tvers av flere fagområder og geografiske steder, utveksle ideer og lære av andre.
 • Ikke bare et program for nyutdannede. Starten på en global karriere. Vi oppfordrer deg til å utnytte de mange mulighetene som vårt globale selskap tilbyr, der du kan bygge opp karrieren din på tvers av flere fagområder og geografiske steder, utveksle ideer og lære av andre.
 • Belønning. Vi tilbyr en rekke belønningsordninger innenfor et rammeverk i Equinor som er tilpasset det lokale markedet. Dette omfatter konkurransedyktig lønn, variable lønnsordninger og et aksjespareprogram.
 • Trivsel og balanse mellom jobb og privatliv. Våre ansattes helse og trivsel er svært viktig, og vi oppfordrer våre ansatte til å benytte seg av våre fleksible arbeidsordninger, som vil bidra til at de får en effektiv balanse mellom jobb og privatliv.
 • En inkluderende kultur. En inkluderende kultur er en grunnleggende del av våre verdier, og ved å utnytte våre forskjellige perspektiver og erfaringer kan vi levere sammen.


GENERELL INFORMASJON
 • Sørg for at du kommer i betraktning: Legg ved kopier av sertifikater, vitnemål og karakterutskrifter (på engelsk eller norsk/ skandinavisk) - søknader uten nevnte vedlegg vil ikke bli evaluert. Er du i ferd med å avslutte utdannelse? Last opp en offisiell midlertidig utskrift, som viser karakterer og hvilke fag du har fullført så langt.
 • Modig, åpen, samarbeid og omtenksom er våre verdier. Dette tror vi på, og dette er egenskaper som må til for å bygge et enda sterkere Equinor. Er dette verdier du kan identifisere deg med, så kan du være den vi ønsker å styrke vårt lag med.
 • Vi forventer at kandidater oppgir alle relevante opplysninger om seg selv under rekrutteringsprosessen.
 • Alle midlertidig og faste ansatte vil bli screenet mot sanksjonslister for å sikre etterlevelse av sanksjonslovgivning og øke sikringsnivået.
Stillingskategori
Bedriftslege
Arbeidsgiver
Equinor
Kontaktperson
Navn: Equinor Recruitment Team
E-post: gm_equinoremea@equinor.com
Arbeidssted
Equinor
4035 STAVANGER