Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med over 7800 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, pasientopplæring og forskning er våre hovedoppgaver. Les mer på www.helse-stavanger.no. 

Vi søker oralkirurg til delt stilling mellom Stavanger Universitetssjukehus og Tannhelsetjenestens kompetansesenter Rogaland.

Det er behov for å forsterke vår oralkirurgiske seksjon som er en del av ØNH-avdelingen på SUS. For tiden har vi 3 oralkirurger i deltidsstillinger og en tannlege som jobber 20% stilling, samt en korttidsvikar. Avdelingen utfører poliklinisk virksomhet og operasjoner både i lokal og generell anestesi. Avdelingen behnalder både polikliniske, dagkirurgiske og inneliggende pasienter. En oralkirurg har akademisk kompetanse og doktorgrad. Avdelingen har moderne OPG og CBCT- utstyr. Blant annet gjennomfører vi regelmessig ortognatisk kirurgi og traumekirurgi.

Kompetansesenteret består av en spesialisttannklinikk og en forskningsavdeling. Det er behov for å utvide den oralkirurgiske ressursen på kompetansesenteret. Senteret har for tiden en deltidsansatt oralkirurg i tillegg til  tannlegespesialister i alle odontologiske fagdisipliner, samt tannpleier. Det legges vekt på tverrfaglighet. Kompetansesenteret holder til i nye lokaler i Hillevåg og har blant annet to operasjonsstuer, narkosesal, OPG og CBCT.

Arbeidsoppgaver

  • ØNH- avdelingen søker en person som vil bidra aktivt i videreutviklingsprosessen av vår avdeling med kreativitet og egne ideer. Vi ønsker en kompetent og selvstendig arbeidende oralkirurg. Oralkirurgene deltar i en beredskapsordning. Vanlige arbeidsoppgaver er: Håndtering av polikliniske og inneliggende pasienter, operasjoner og deltakelse i intern undervising. Viktig i det daglige arbeidet er en god dialog med kollegaer på sykehuset, våre henvisere og eksterne samarbeidspartnere. Overtakelse av seksjonsansvar kan være mulig.
  • I kompetansesenteret er arbeidsoppgavene spesialisttannbehandling til prioriterte og uprioriterte grupper, kompetanseoppbygging og tverrfaglig rådgivning til offentlig og privat tannhelsetjeneste samt deltakelse i desentralisert spesilistutdanning. 

Kvalifikasjoner

  • Godkjent spesialist i oral kirurgi, 5 årig utdanning
  • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå

Personlige egenskaper

  • Vi søker etter en person som er engasjert, samarbeidsvillig, kreativ, målbevisst og selvstendig

Vi tilbyr

  • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
  • Trivelig arbeidsmiljø
  • Høyt faglig nivå 
  • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
  • Gode velferdsordninger som turgruppe og bedriftsidrettslag
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktpersoner
Navn: Marika Hæreid
Tittel: Overtannlege, Tannhelsetjenestens kompetansesenter Rogaland
Telefon: 0047-90892250
Navn: Jörg Törpel
Tittel: Avdelingsoverlege, Stavanger universitetssjukehus
Telefon: 93693761
Navn: Berit Haaland
Tittel: Avdelingssjef ØNH avdeling
Telefon: 97105388
Arbeidssted
Klinikk for hode-hals og rehabilitering / Øre-nese-hals avdeling / Helse Stavanger HF / Tannhelsetjenestens kompetansesenter Rogaland
Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8
4019 Stavanger
Søk på stillingen