Kort om arbeidsgiver

En av kommunens fastleger skal slutte og det lyses derfor ut en fastlegehjemmel ved A Klinikken Lørenskog.

På legesenteret er det to fastleger. I samme bygg har pasientene også tilgang til øyelege, hudlege, gastroenterolog, psykiater, bandasjist og apotek. Legesenteret har tilknyttet privat legevakt kveld og helger, og gir derav pasientene mulighet til hjelp 365 dager i året. Fastlegepraksisen er innarbeidet i trivelige og moderne lokaler. Lokalene består av fem legekontor, resepsjon, undersøkelsesrom, akuttrom, laboratorium, treningsrom, venterom og felles lunsjrom. Legesenteret er velutstyrt med bl.a ultralyd, spirometri, 24 timers BT maskin, ekg, trykkbølgemaskin, fremtidsrettet EPJ system (Pridok) med mulighet til hjemmekontor og videokonsultasjon. Det er et godt etablert faglig og hyggelig arbeidsmiljø, hvor flere av personellet har arbeidet siden etablering. Legesenteret har egen daglig leder som sikrer god drift.  A Klinikken Lørenskog legger stor vekt på å bevare det gode miljøet oss i mellom og ønsker en ny kollega velkommen til å forvalte dette videre. Listen som lyses ut er relativt nyoppstartet og er per i dag på ca. 200.

Tiltredelse senest 04.01.20

Legene er selvstendig næringsdrivende med fastlegeavtale med kommunen, og dette videreføres.

Tildeling skjer etter fastlegeforskriften og sentrale avtaler mellom KS og legeforeningen. Fremgangsmåte også etter dreiebok for overdragelse av allmennlegepraksis fra Legeforeningen. Legepraksisen skal drives i henhold til Lov om kommunal helse- og omsorgstjenester, fastlegeforskriften og annen relevant lovgiving. De vilkår som fremgår av sentrale avtaler i fastlegeordningen, føringer fra HELFO og lokale føringer av kommunen skal følges.

Arbeidsoppgaver

 • Allmennmedisin/fastlege
 • Det er fortiden ingen plikt til legevakt eller kommunal bistilling/offentlige oppgaver knyttet til hjemmelen. Deltakelse i legevakt og kommunal bistilling kan likevel tilpliktes etter forskrift og sentrale avtaler dersom det blir behov eller ønskelig fra kommunen sin side.
 • Deltakelse i legevakt er ønskelig
 • Fastlegene deltar i allmennlegeutvalget

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege og gjennomført norsk turnustjeneste/LIS del 1
 • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt spesialisering
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig
 • Faglig engasjement og dyktighet vektlegges

Personlige egenskaper

 • Søker må ha gode samarbeidsevner, være strukturert og ansvarsbevisst
 • Fleksibel og positiv
 • Evne til å arbeide effektivt, selvstendig og ha god fomidlingsevne
 • Personlig egnethet tillegges betydelig vekt
 • I henhold til offentleglova § 25 kan opplysninger om søkere bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført på søkerliste, men dette vil du få varsel om.
 • Det må fremlegges gyldig politiattest før tiltredelse.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Lørenskog kommune
Kontaktpersoner
Navn: Amir David Arden
Tittel: Fastlege
Telefon: 91917575
E-post: arden@aklinikken.no
Navn: Steffen Rosenberg
Tittel: Kst. kommuneoverlege
Telefon: 48211614
E-post: steros@lorenskog.kommune.no
Arbeidssted
Helse, omsorg og mestring, Lørenskog kommune
Skårersletta 18
1473 Lørenskog