Folkehelseinstituttet søker etter psykolog eller barnepsykiater til Autismestudien, en delstudie av autisme i Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa). Jobben er en ettårig ansettelse i halv stilling. Hovedoppgaven er å gjennomgå medisinske journaler for barn og ungdommer som har fått autismediagnoser. I gjennomgangen skal det kartlegges hvordan utredningen er gjort og vurderes om journalen dokumenterer at diagnosekriteriene er tilfredsstilt.
 
Datainnsamlingen skal utføres etter en protokoll som er utviklet ved Folkehelseinstituttet. Vi anslår at den vil omfatte 400-500 journaler. Journalgjennomgangene skal primært kvalitetssikre data som brukes i epidemiologisk forskning og genetiske analyser. Gjennomgangen vil imidlertid også gi oss et godt inntrykk av kvaliteten på utredning og diagnostikk av autisme i Norge. Denne kunnskapen er viktig for de kliniske fagmiljøene.
 
Vi ønsker at resultatene skal publiseres i en vitenskapelig artikkel. Den som ansettes vil få være førsteforfatter eller medforfatter, avhengig av hva vedkommende ønsker.
 
Søkere må ha klinisk erfaring med autismediagnostikk hos barn og være sertifisert for bruk av standardiserte diagnostiske instrumenter for autisme (ADI-R og ADOS).
 
Stillingen medfører mye reising. Den som ansettes må være forberedt på å tilbringe mye tid på reisefot i løpet av året som stillingen varer. Vi er fleksible med hensyn til hvordan arbeidet skal organiseres, og kan tilpasse arbeidstiden slik at den passer med annen jobb.
 
Mer opplysninger om stillingen kan fås på Folkehelseinstituttets nettsider (www.fhi.no) eller ved å ringe prosjektleder Pål Surén på telefon 92898631.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Folkehelseinstituttet
Kontaktperson
Navn: Pål Surén
Telefon: 92898631
Hjemmeside
Arbeidssted
Marcus Thranes gate 6
0473 OSLO