Åpen – kompetent – modig

Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og en av Norges største arbeidsplasser nord for Dovre. Hver dag arbeider om lag 13 000 medarbeidere med å gi byens  innbyggere gode helse- og velferdstjenester, utviklende oppvekst- og utdanningsmuligheter, et godt bymiljø og en rekke kultur- og fritidstilbud. Trondheim kommune er en framtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider nært med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø.

Trondheim kommune ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser. Etter søknadsfristens utløp blir det utarbeidet offentlig søkerliste.
Gyldig politiattest må framlegges i tilsettinger der det er påkrevd.
Trondheim kommune ved Enhet for legetjenester og smittevern har vedtatt å opprette en 0-hjemmel i 100 prosent stilling ved Charlottenlund legesenter fra 2020.
Det er for tiden 37 private legekontorer og 173 fastleger i Trondheim.

Charlottenlund legesenter har i dag fem legehjemler. Praksisen er veldrevet og velutrustet og holder til i nye, lyse og trivelige lokaler. Ny lege må godta senterets internavtale.

Det utlyses nå en 0-hjemmel uten tilknyttede pasienter. Hjemmelshaver må selv sette listetak i samsvar med senterets internavtale og i samråd med de øvrige legene. Det forutsettes fulltids praksis. Det er ønskelig med oppstart i hjemmelen fra 6. januar 2020. Endelig dato avklares med legesenteret.

HPR-nummer og minimum to referansepersoner oppgis i søknaden.

For mer informasjon, ta kontakt med Stein Inge Suphellen ved Charlottenlund legesenter, mobil 97777490.


Arbeidsoppgaver
 • Ivareta fastlegetjenester til pasienter på egen liste. Oppstart som 0-hjemmel.
 • Kommunale allmennlegeoppgaver inntil 7,5 time per uke i full kurativ praksis (det er mulighet for økte oppgaver i startfasen om ønskelig).
 • Deltakelse i interkommunal legevakt, per i dag en til to vakter per måned på ettermiddag/kveld.
 • Bidra til videreutvikling av legesenteret.

Kvalifikasjoner
 • Legen må være spesialist i allmennmedisin, være under spesialisering for å bli spesialist i allmennmedisin (være ferdig med LIS1 ved tidspunkt for planlagt oppstart i hjemmel) eller være godkjent allmennlege.
 • Gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig.
 • Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling.
 • God kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra primærhelsetjenesten i Norge som lege.
 • Erfaring fra norsk fastlegepraksis vil bli vektlagt.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper
 • Særlig interesse for allmennmedisin, både som fastlege og i kommunal allmennlegetjeneste
 • Evne til å jobbe selvstendig, men også be om råd når det er nødvendig
 • God evne til å se sin rolle som en del av et større helsevesen
 • Personlig egnethet til pasientbehandling
 • Personlig egnethet til drift av privat legesenter
 • Legekontorets preferanser vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr
 • Trondheim kommune er opptatt av kvalitet i fastlegetjenesten og godt samarbeid mellom fastlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten/kommunale tjenesteområder.
 • Kommunen har jobbet med helhetlige pasientforløp for de fleste tjenesteområder. Her har fastlegen en viktig rolle.
 • Trondheim kommune og fastlegene har et velfungerende samarbeidsutvalg
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Trondheim kommune
Kontaktperson
Navn: Jarl Kristian Røbech
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 95209113
Arbeidssted
Enhet for legetjenester og smittevernarbeid
Christian Bloms veg 2A
7058 JAKOBSLI
Mer om arbeidsgiver
teaser image