Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av foretaksgruppen Helse Sør-Øst og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold.
SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg. 

Sykehuset har 4100 årsverk og om lag 5400 ansatte. 

I SiV HF løses også oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende. 

Les mer om oss på www.siv.no og i vår nettbok for nyansatte
Barnemedisinsk seksjon består pr. i dag av tre enheter: 

Nyfødtintensiv har knapt 500 innleggelser i året og her behandles premature og nyfødte inntil 3 måneders alder. Enheten har egen seksjonsoverlege og totalt 5 overleger med særlig kompetanse i neonatologi som inngår i eget nyfødtvaktsjikte. 

Barneposten har snaut 2000 innleggelser i året av barn opp til 18 år. Det er egen seksjonsoverlege og alle pediatriske subspesialiteter er dekket av seksjonens overleger. Barneposten er organisert som et barnesenter som også tar seg av barn med kirurgiske-, ortopediske- og ØNH-sykdommer. 

Barnepoliklinikken gir tilbud til barn opp til 18 år. Det utføres ca. 11000 konsultasjoner årlig innen hele det pediatriske sykdomspanorama. Arbeidet organiseres av egen seksjonsoverlege, og alle legene arbeider ved poliklinikken i vekslende grad. 

Sykehuset i Vestfold bygger helt ny Barneavdeling. Våren 2021 skal står det et helt nytt bygg ferdig med ny Nyfødtintensiv, Barnepost, Barnemottak, Dagenhet og Barnepoliklinikk. 

Den som ansettes må legge fram politiattest i h.t. helsepersonelloven §20a.
"Søknadsblankett for legestillinger" må fylles ut som et vedlegg i søkerverktøyet

Kandidater blir vurdert fortløpende. 

Arbeidsoppgaver
 • Vaktdeltagelse etter kompetanse og avdelingens behov.
Kvalifikasjoner
 • Godkjent spesialist i Pediatri
 • Det forutsettes norsk autorisasjon som lege
 • Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge
 • Det kreves at den som ansettes behersker norsk (skandinavisk) språk skriftlig og muntlig for forsvarlig yrkesutøvelse
Personlige egenskaper
 • Håndtere tidvis meget høyt arbeidstempo
 • Er ansvarsbevisst og beslutningsdyktig 
 • Har gode kommunikative ferdigheter med pasienter og pårørende
 • Har særlig gode samarbeidsevner, både med egen og andres yrkesgrupper
Vi tilbyr
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

  Vestfold har gode tog, buss og båtforbindelser og flyplassen Oslo Lufthavn Torp ligger sentralt i fylket. Fylket kan ellers by på et aktivt kulturtilbud med stor bredde og naturskjønne omgivelser med en flott skjærgård. Les mer om Vestfold her
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Barnemedisinsk seksjon, Medisinsk klinikk
Kontaktperson
Navn: Morten Falke
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 33 34 36 24
Hjemmeside
Søknad
Søknad merkes: 4109401115
Arbeidssted
Halfdan Wilhelmsens alle 17
3103 TØNSBERG
Mer om arbeidsgiver