Kort om arbeidsgiver

DPS Follo har ansvar for å gi lokalbasert behandlingstilbud til befolkningen i Follo, som omfattes av 5 kommuner. Vi ønsker til enhver tid å ha en resultatorientert organisasjon med særlig vekt på et godt arbeidsmiljø hvor de ansattes kompetanse er vår største ressurs. DPS Follo består av døgnseksjon, allmenpoliklinisk seksjon, TIRE (tidlig intervensjon og rehabilitering), Akutt team, seksjon for gruppeterapi, seksjon for spiseforstyrrelser og merkantil seksjon.

Døgnseksjonen er samlokalisert med Akutt teamet og to døgnavdelinger for rus og psykiatri. Disse har egne overlege stillinger.

Vi søker overlege / spesialist i psykiatri i 100 % fast stilling  (lavere stillingsbrøk kan diskuteres).


DPS Follo har en allmenpsykiatrisk døgnseksjon med 18 senger, hvorav 1 brukerstyrt og 2 krise-/korttidssenger disponert av akutteamet. I seksjonen er det ca. 40 årsverk, derav to overlegestillinger, hvor en av disse nå er ledig. Det er to psykologspesialister ansatt i seksjonen samt en LIS. I miljøet har de fleste 3-årig høyskole med videreutdanning. Vi benytter bl.a. kognitiv miljøterapi som behandlingsmetode.

Da en av våre overleger slutter hos oss, søker vi etter en ny overlege som har evne og interesse for tverrfaglig samarbeid og gjennom det bidra til et profesjonelt og utviklende fagmiljø i seksjonen. DPS Follo har 13 overlegestillinger, og det er ukentlige overlegemøter hvor faglige tema drøftes.

DPS Follo har som mål at forskningsaktivitet og egenprodusert publisert forskning er en del av DPS Follos faste virksomhet.

Døgnseksjonen er lokalisert sentralt i Ski, ca. 10 minutters gange fra togstasjonen.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostisering og behandling
 • De to overlegene har det medisinske ansvar for seksjonens pasienter
 • Tverrfaglig samarbeid med andre yrkesgrupper, internt, samt med pårørende, kommunale helsetjenester og andre deler av spesialisthelsetjenesten
 • Klinisk veiledning av LIS-leger
 • Undervisning og opplæring av medarbeidere
 • Inngå i bakvaktsordning i divisjonen
 • Deltakelse på inntaksmøte på rullerende basis
 • Bistå andre seksjoner ved behov

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i psykiatri
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Vi vektlegger erfaring fra psykiatrisk døgnbehandling

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Høy arbeidskapasitet
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med trivelige og erfarne kolleger med bred kompetanse
 • Spennende, utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Lønn etter avtale
 • Mulighet for etter- og videreutdanning
 • Internundervisning etter årlig opplæringsplan
 • Eksterne kompetansehevingskurs
 • Ahus har et godt velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 • Bedriftsidrettslaget har et stort og variert tilbud
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktpersoner
Navn: Anne Signe Dønheim
Tittel: Psykiatrisk sykepleier
Telefon: 46923056
Navn: Ragnhild Thorstensen Horn
Tittel: Medisinskfaglig rådgiver / Overlege
Telefon: 47708918
Hjemmeside
Arbeidssted
DPS Follo døgn
Vestveien 15
1400 Ski