Oslo universitetssykehus er Norges største helseforetak med over 22 000 ansatte. Vi har en rekke nasjonale funksjoner innen spesialisert medisin, og har landets mest avanserte traumemottak.
Vi har stor aktivitet innen forskning, utprøvende behandling, opplæring, utdanning og innovasjon hvor vi er med å utvikle morgendagens medisiner og behandlinger. Oslo universitetssykehus skal være en lærende og skapende organisasjon med et arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt.

 

Fødeavdelingen OUS har rundt 9600 fødsler i året (Rikshospitalet 2600, Ullevål 7000) og har regionsfunksjon for Helse Sør-Øst. Overlegestillingen er
knyttet til obstetrisk seksjon Ullevål og man deltar i pasientarbeid og
vaktarbeid ved avdelingens ulike seksjoner etter behov samt rullerende
arbeidsordninger.

Vi har ledig fast stilling for overlege på fødeavdelingen OUS-Ullevål.

2 referansepersoner bes oppgitt i søknaden. Ber om at e-post adressen legges ved søknaden da tilbudsbrev til aktuelle kandidater vil bli sendt elektronisk. Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil bli vurdert.
 
Arbeidsoppgaver
 • Pasientoppfølging på avdeling og poliklinikk
 • Faglig ansvar
 • Deltagelse i klinisk undervisning av studenter og kvalitetsarbeid i avdelingen
 • Vaktarbeid 
Kvalifikasjoner
 • Det søkes en overlege med relevant erfaring innen obstetrikk
 • Søker må være spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Forskningserfaring er ønskelig
Personlige egenskaper
 • Faglig sterk
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Må trives i et aktivt og travelt miljø
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig
Vi tilbyr
 • Vi kan tilby et hyggelig arbeidsmiljø med høyt faglig nivå og mulighet til faglig og personlig utvikling med utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Spennende, aktivt og ambisiøst fag- og forskningsmiljø
 • Lønn etter avtale
 • Tilsetting skjer ellers på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. OUS er en IA bedrift 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kvinneklinikken, Fødeavdelingen, Obstetrisk seksjon
Kontaktperson
Navn: Linda Bjørk Helgadottir
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 93429980
Søknad
Søknad merkes: Refnr. 4110744762
Arbeidssted
Ullevål
Kirkeveien 166
0450 OSLO
Mer om arbeidsgiver
teaser image