Kort om arbeidsgiver

Barneavdeling for legeutdanning har 45 LIS stillinger (leger i spesialisering og legespesialister). Disse har tjeneste i de barnemedisinske avdelinger, nyfødtintensivavdelingen og Barneavdeling for nevrofag. Virksomheten drives både på Rikshospitalet og Ullevål sykehus, og LISene har tjeneste på begge lokalisasjoner under sin utdanning etter et rotasjonssystem.
Hovedoppgavene til avdelingsleder er å ha ansvar for alle leger i utdanning (innen hele barnefaget), sørge for bred rotasjon i tjenesten under utdanningen, veiledning og turnus. Avdelingsleder har ansvar for at avdelingen gjennomfører utdanning i henhold til krav og koordinering på tvers innad i foretaket og mellom foretak og har et særlig ansvar for å implementere ny nasjonal ordning for spesialistutdanning i klinikken. Avdelingsleder har et klart overordnet ansvar og skal etterspørre og bidra til implementering av en god LIS-struktur. Det er etablert et team med tre utdanningsansvarlige (over-)leger i 20% funksjoner som bidrar til gjennomføring av LIS 2/3. Ekstern rekruttering av gode kandidater og bidrag til å videreutvikle LIS til subspesialister som kan gå inn i klinikkens ledige overlegestillinger er et spesielt viktige oppdrag. God bruk av samlet tilgjengelig fordypningstid er også svært viktig.
Arbeidssted vil være både på Ullevål og Rikshospitalet.

 

Avdelingsleder har medansvar for klinikkens samlede utfordringer, herunder økonomiske
resultatmål og må være en aktiv bidragsyter i arbeidet med å videreutvikle
klinikken iht. til vedtatte overordnede mål- og strategier.

Stillingsinnehaver har ansvaret for de til enhver tid løpende
funksjoner/arbeidsoppgaver som pålegges naturlig og/eller naturlig kan knyttes
til vedkommendes ansvarsområder. Lederkrav for Oslo universitetssykehus
gjelder.
Avdelingsleder rapporterer til klinikkleder og inngår i klinikkens ledergruppe.

Kun søknader sendt elektronisk via WebCruiter vil bli vurdert.  

Arbeidsoppgaver

 • Har fag-, budsjett-, personal- og resultatansvar for avdelingens samlede virksomhet
 • Har faglig innsikt, holder seg oppdatert faglig og innenfor avdelingens og klinikkens utviklingsprosesser og planer
 • Er en strategisk partner for klinikkleder og bidrar med konkrete tiltak ved krevende prioriteringer
 • Fører og forankrer viktige strategiske diskusjoner i egen avdeling
 • Holder seg oppdatert og følger nasjonale, regionale og sykehusovergripende føringer, utviklingsprosesser og planer
 • Sikrer at avdelingens personell innehar nødvendig kompetansenivå gjennom aktiv fagutvikling og rekruttering
 • Tilrettelegger for forskning, metodeutvikling og undervisning i avdelingen, herunder tett samarbeid med utdanningsansvarlige overleger i klinikken
 • Sørge for effektiv drift og måloppnåelse innenfor vedtatte rammer
 • Motiverer sine ansatte til å oppnå faglige og økonomiske resultater og skaper godt arbeidsmiljø
 • Har ansvar for seksjonens HMS-arbeid
 • Bidrar til å ivareta samarbeidsrelasjoner mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene samt vernetjenesten på lokalt nivå

Kvalifikasjoner

 • Stillingen krever at man er godkjent spesialist i barnesykdommer
 • Lederutdanning og/eller ledererfaring vektlegges
 • God forståelse for driftsutfordringer knyttet til virksomheten
 • Forskerkompetanse vektlegges
 • Erfaring fra og interesse for utdanning av leger
 • Kjennskap til avdelingens ansvarsområder
 • Gode norskkunnskaper (alternativt nordisk språk) både muntlig og skriftlig
 • Gode IKT kunnskaper

Personlige egenskaper

 • Strukturert, systematisk og prosessorientert
 • Evne til helhetstenkning
 • Forutsetninger for å bli opplevd som en samlende leder
 • Evne til å engasjere, motivere og utvikle andres kompetanse
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Gode samarbeidsevner
 • Målrettet og tydelig
 • Initiativrik og resultatorientert
 • Høy faglig legitimitet og setter ambisiøse mål for avdelingen
 • Personlig egnethet og dokumenterbar gjennomføringsevne vil vektlegges

Vi tilbyr

 • Spennende, aktivt, tverrfaglig og ambisiøst fag- og forskningsmiljø
 • Eget lederopplæringsprogram for nye ledere
 • Lønn etter avtale
 • God pensjonsordning
Stillingskategori
Avdelingsleder
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Terje Rootwelt
Tittel: Klinikksjef
Telefon: 95831631
Søknad
Søknad merkes: 4106375681
Arbeidssted
Rikshospitalet/Ullevål
Sognsvannsveien 20/Kirkeveien 166
0450 Oslo