St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 10 500 ansatte og et brutto budsjett på 10 milliarder kroner. Det er en målsetting at arbeidsstyrken gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Mer informasjon finnes på www.stolav.no


(Arbeidsgiver ønsker ikke å bli kontaktet av telefonselgere)

Nidaros distriktspsykiatriske senter (DPS) er en avdeling med lokalsykehusfunksjon i Psykisk helsevern.
St.Olav HF. Nidaros DPS er en del av spesialisthelsetjenesten og har ansvar i følgende opptaksområde; Østre del av Trondheim, Malvik, Selbu, Tydal, Bjugn, Indre Fosen, Ørland, Åfjord og Roan. Til sammen er befolkningsgrunnlaget på cirka 110.000 innbyggere over 18 år.

Nidaros DPS er organisert i ulike seksjoner og har i tillegg til hovedlokasjonen på Lade virksomhet ved Fosenteamet på Fosen og Psykiatrisk Ungdomsteam på Øya.
Tjenestilbudet ved Nidaros DPS omfatter poliklinisk virksomhet, ambulant virksomhet og døgntilbud.
Nidaros DPS har 38 senger og 110 polikliniske stillinger.
Utredning, behandling, samhandling, brukermedvirkning, opplæring og forskning er sentrale oppgaver det daglig arbeides med hos oss og vi har både lokale og regionale oppgaver knyttet til dette. Lærings-og mestringssenter, Tidlig avklaringsteam og Ambulant akutt-team utgjør Ambulant samhandlingsenhet.


Det lyses ut følgende stillinger i Ambulant Akutt-team ved Nidaros DPS.

OVERLEGE I 100 % FAST STILLING.


Ambulant Akutt Team har 9 stillinger tverrfaglig sammensatt med 2 overleger, 1 psykologspesialist, 2 psykologer og 4 psykiatriske sykepleiere.
AAT tar imot henvendelser i krise/akuttsituasjoner fra pasienter, pårørende, fastleger, legevakt og samarbeidspartnere i somatikk og psykisk helsevern. Alle pasienter som trenger akutt eller øyeblikkelig hjelp i vårt opptaksområde vurderes av behandlere i AAT. Pasienter møtes på samarbeidsarena ute eller på kontoret ved DPS. Kriseintervensjon og vurderingsoppgaver i tverrfaglig team er en sentral arbeidsform.

Arbeidsoppgaver

 • Kriseintervensjon og vurderingsoppgaver
 • Målrettet samarbeid internt og eksternt med våre samarbeidspartnere
 • Bidra faglig gjennom veiledning, undervisning og teamarbeid.
 • Delta i faglig utviklingsarbeid og planlegging

Kvalifikasjoner

 • Klinisk erfaring for å møte et spekter av psykisk problematikk
 • Personlig egnethet og gode samarbeidsevner
 • Interesse for faglige utfordringer i et flerkulturelt område
 • Evne til fleksibilitet og selvstendighet
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Like å arbeide selvstendig men også i team.

Personlige egenskaper

 • Spesielt for AAT: Lyst til å jobbe ambulant, være fleksibel og evne til å planlegge i korte intervensjonsperspektiv
 • Interesse og lyst til å jobbe med pasienter i en krise/akuttfase
 • Evne til å være løsningsorientert og nettverksorientert
 • Motivert for å jobbe i et tverrfaglig team
 • God vurderingskompetanse og god skriftlig fremstillingsevne
 • Det er ønskelig at det oppgis 2 referanser

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring
 • Trivelig arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift
 • Høyt faglig nivå
 • Faglig og personlig utvikling

Utdanningsretning

 • Psykologi

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktperson
Navn: Roger Næss
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: +47 73 86 54 00
Hjemmeside
Arbeidssted
Nidaros Distriktspsykiatriske Senter (DPS), Divisjon Psykisk Helsevern
Østmarkveien 49
7040 Trondheim
Mer om arbeidsgiver
teaser image