Kort om arbeidsgiver

Klinikken jobber tverrfaglig for å dekke pasientens behov for rehabilitering.
Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering består av 3 avdelinger:
- Avdeling for ryggmargsskade
- Avdeling for ervervet hjerneskade
- Tverrfaglig poliklinikk rygg/nakke/skulder

Avdelingene har følgende tilbud:
Avdeling for ryggmargsskade: rehabilitering av pasienter med ryggmargsskader både traumatisk og ikke traumatisk.
Avdelingen har poliklinisk virksomhet for pasienter med ryggmargsskaderelaterte problemstillinger.

Avdeling for ervervet hjerneskade: rehabilitering av pasienter med ulike ervervede hjerneskader, med hovedtyngde på traumatiske skader og vaskulære skader. Spesialisert rehabilitering og kontrollopphold/vurderingsopphold i senere fase.

Tverrfaglig poliklinikk rygg/nakke/skulder: program for rygg- og nakkerehabilitering i grupper og en egen enhet for utredning og behandling av skulderplager. Diagnostikk og behandling av muskel- og skjelettlidelser generelt.
Diagnostikk og behandling av tilstander i nakke, rygg og skulder.


Klinikken har ledig 100% prosjektstilling i 3 år som overlege. Det er sannsynlig at stillingen vil bli fast etter prosjektperiodens slutt. Arbeidssted Tverrfaglig poliklinikk, rygg, nakke, skulder, men legen som ansettes kan i perioder også måtte bistå ved de to andre avdelingene dersom driftssituasjonen tilsier det. Vi søker primært overlege med erfaring fra diagnostikk, utredning og behandling på muskel- skjelettlidelser. Det åpnes også for at lis-leger som forventer å være  ferdig med sin spesialisering inneværende år, eller de første månedene av 2020 kan søke. Ønskelig oppstart snarest mulig etter 01.09.19

 

Arbeidsoppgaver

 • Delta i det daglige arbeidet i avdelingen
 • Må i perioder også påregne å bidra ved en av sengepostene.
 • Må påregne å delta i undervisning av LIS- leger.
 • Det vil være valgfritt om den som ansettes går inn i overlegenes vaktordning eller ikke..

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering.
 • Vi ønsker søkere med forskningsinteresse og klinisk erfaring fra fysikalsk medisin.

Personlige egenskaper

 • Det legges vekt på gode samarbeidsevner og evne til å arbeide tverrfaglig.
 • Den som tilsettes må beherske norsk muntlig og skriftlig.
 • Personlig egnethet vektlegges.
 • Det kreves plettfri vandel, jfr. Helsepersonelloven § 20a.

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst.
 • Medlemskap i pensjonsordningen, 2 % pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktperson
Navn: Bjørn Skogstad
Tittel: Klinikksjef
Telefon: +47 951 44 056
E-post: Bjorn.Skogstad@stolav.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, St. Olavs hospital
Olav Kyrres gt 6
7030 Trondheim