St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 10 500 ansatte og et brutto budsjett på 10 milliarder kroner. Det er en målsetting at arbeidsstyrken gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Mer informasjon finnes på www.stolav.no


(Arbeidsgiver ønsker ikke å bli kontaktet av telefonselgere)

Klinikken jobber tverrfaglig for å dekke pasientens behov for rehabilitering.
Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering består av 3 avdelinger:
- Avdeling for ryggmargsskade
- Avdeling for ervervet hjerneskade
- Tverrfaglig poliklinikk rygg/nakke/skulder

Avdelingene har følgende tilbud:
Avdeling for ryggmargsskade: rehabilitering av pasienter med ryggmargsskader både traumatisk og ikke traumatisk.
Avdelingen har poliklinisk virksomhet for pasienter med ryggmargsskaderelaterte problemstillinger.

Avdeling for ervervet hjerneskade: rehabilitering av pasienter med ulike ervervede hjerneskader, med hovedtyngde på traumatiske skader og vaskulære skader. Spesialisert rehabilitering og kontrollopphold/vurderingsopphold i senere fase.

Tverrfaglig poliklinikk rygg/nakke/skulder: program for rygg- og nakkerehabilitering i grupper og en egen enhet for utredning og behandling av skulderplager. Diagnostikk og behandling av muskel- og skjelettlidelser generelt.
Diagnostikk og behandling av tilstander i nakke, rygg og skulder.


Klinikken har ledig 100% prosjektstilling i 3 år som overlege. Det er sannsynlig at stillingen vil bli fast etter prosjektperiodens slutt. Arbeidssted Tverrfaglig poliklinikk, rygg, nakke, skulder, men legen som ansettes kan i perioder også måtte bistå ved de to andre avdelingene dersom driftssituasjonen tilsier det. Vi søker primært overlege med erfaring fra diagnostikk, utredning og behandling på muskel- skjelettlidelser. Det åpnes også for at lis-leger som forventer å være  ferdig med sin spesialisering inneværende år, eller de første månedene av 2020 kan søke. Ønskelig oppstart snarest mulig etter 01.09.19

 

Arbeidsoppgaver

 • Delta i det daglige arbeidet i avdelingen
 • Må i perioder også påregne å bidra ved en av sengepostene.
 • Må påregne å delta i undervisning av LIS- leger.
 • Det vil være valgfritt om den som ansettes går inn i overlegenes vaktordning eller ikke..

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering.
 • Vi ønsker søkere med forskningsinteresse og klinisk erfaring fra fysikalsk medisin.

Personlige egenskaper

 • Det legges vekt på gode samarbeidsevner og evne til å arbeide tverrfaglig.
 • Den som tilsettes må beherske norsk muntlig og skriftlig.
 • Personlig egnethet vektlegges.
 • Det kreves plettfri vandel, jfr. Helsepersonelloven § 20a.

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst.
 • Medlemskap i pensjonsordningen, 2 % pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktperson
Navn: Bjørn Skogstad
Tittel: Klinikksjef
Telefon: +47 951 44 056
E-post: Bjorn.Skogstad@stolav.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, St. Olavs hospital
Olav Kyrres gt 6
7030 Trondheim
Mer om arbeidsgiver
teaser image