Kort om arbeidsgiver

Gastromedisinsk avdeling ved Nordbyhagen og Ski sykehus er i vekst og vi søker etter seksjonsleder for
legeseksjonen.

Gastromedisinsk avdeling består av sengepost, gastrolaboratorium
og poliklinikk ved Nordbyhagen, og gastrolaboratorium ved Ski sykehus. Avdelingen
har i dag 16 overlege årsverk inkludert 2 professor II, 4 LIS B-gren, 5 LIS
rotasjon og 2 turnusleger, samt 2 spesialsykepleiere, 2 forskningssykepleiere
og 1 forskningskoordinator.

Ved Nordbyhagen har avdelingen sengepost med 14
senger, dagenhet tilknyttet denne, samt gastrolaboratorium, IBD-poliklinikk,
leverpoliklinikk og konsultasjonspoliklinikk. Vi dekker alle områder innen
gastroenterologi. Avdelingen har nært samarbeid med Gastrokirurgisk avdeling, Onkologisk
avdeling og Barne- og ungdomsklinikken. Det utføres diagnostiske og terapeutiske
endoskopier inkludert ERCP. Avdelingen er i stor vekst (særlig innen avanserte
endoskopiske prosedyrer, lever- og inflammatoriske tarmsykdommer mm.) med ca 18
000 polikliniske kontakter i 2018, og vi ser for oss en økning opp mot 20 000
kontakter i løpet av 2019. Ved Ski sykehus utføres hovedsakelig diagnostiske
gastro- og koloskopier. Avdelingen driver stor forskningsaktivitet, både
klinisk utprøving av nye legemidler og forsker initierte prosjekter innenfor
translasjonsforskning i samarbeid med Institutt for klinisk molekylærbiologi
(EpiGen), samt nasjonale og internasjonale forskningsgrupper. Undervisningen er
ivaretatt gjennom fellesundervisning og avdelingsvis undervisning

Som seksjonsleder for legene vil du inngå i avdelingsleders team, sammen med seksjonsleder for poliklinikk,
seksjonsleder for sengeområde og seksjonsleder for merkantil tjeneste. Du vil
bli en i teamet som sammen med de andre skal være pådriver for den videre
utviklingen av avdelingen. Avdelingen har et ungt og dynamisk arbeidsmiljø med
lav terskel for endring og forbedring. Vi jobber i dag med forbedringsarbeid og endringsledelse innen pasientforløp spesielt for leverpasienter og IBD (inflammatorisk
tarmsykdom) pasienter.

Arbeidsoppgaver

 • Direkte personalansvar
 • Ansvar for forsvarlig drift og utvikling av seksjonen og avdelingen i samarbeid med ledergruppen.
 • Budsjettansvar for seksjonen
 • Tett samarbeid med andre seksjoner i avdelingen
 • Tett samarbeid med andre kliniske avdelinger/seksjoner  

Kvalifikasjoner

 • Helsefaglig utdanning, fortrinnsvis lege og helst spesialist innen gastroenterologi.
 • Ledererfaring er ønskelig
 • Forskningserfaring er ønskelig
 • Beherske norsk språk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner
 • Evne til god personalledelse og motivasjon av medarbeidere
 • Gjennomføringsevne
 • Samarbeidende
 • Interesse for faglig utvikling og forskning 
 • Personlig egnethet 

Vi tilbyr

 • Ansatte med høy kompetanse.
 • Spennende stilling til deg som er interessert i gastromedisinske pasienter
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet.
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud.
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass.
 • Sentral beliggenhet med kort reisevei fra Oslo
 • Stillingskategori
  Andre legestillinger
  Arbeidsgiver
  Akershus universitetssykehus
  Fordøyelse leger
  Kontaktperson
  Navn: Frode Harald Eidset
  Tittel: Avdelingsleder
  Telefon: 41210004
  Hjemmeside
  Arbeidssted
  Fordøyelse leger, Akershus universitetssykehus HF
  Sykehusveien 25
  1474 Nordbyhagen