Kort om arbeidsgiver
Avdeling for laboratoriemedisin er en del av Klinikk for medisinsk diagnostikk i Vestre Viken. Avdelingen er akkreditert etter ISO 15189, og består av 8 seksjoner innen medisinsk biokjemi, medisinsk mikrobiologi og blodbank. Det er 2 seksjoner innen medisinsk mikrobiologi på hhv. Drammen og Bærum, og begge seksjoner er aktivt engasjert i forskning. Avdelingen har i dag 6 overleger og 2 LIS-leger innen medisinsk mikrobiologi. Avdelingen er godkjent som utdanningsinstitusjon for spesialiteten medisinsk mikrobiologi, og det er nært samarbeid mellom personell innen mikrobiologi, infeksjonsmedisin og smittevern. Se mer på www.vestreviken.no/lab.

Vi har ledig to vikariater som overlege eller erfaren LIS-lege i 1 års med mulighet for fast ansettelse. Et vikariat er på Bærum og et i Drammen.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidstakers hovedoppgaver vil være knyttet til pasientdiagnostikk, veiledning av klinikarar og utviklingsarbeid knyttet opp mot avdelinga sine kjerneoppgaver.
 • Bidra til å videreutvikle fagområdet medisinsk mikrobiologi i Vestre Viken.
 • Foretaket er i kontinuerlig endring, og man må påregne endringer i arbeidsoppgaver i tråd med avdelingens og foretakets behov.

Kvalifikasjoner

 • Godkjent spesialist i medisinsk mikrobiologi (søker med kort tid igjen til spesialistgodkjenning vurderes).
 • Søker må beherske nordisk språk skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner, rolleforståelse og gjennomføringsevne.
 • Ha evne til å se helhetlig, være ryddig og ha beslutningskraft.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Et godt og faglig stimulerende miljø i utvikling.
 • Samarbeid med klinikere og andre fagspesialiteter.
 • Fleksibilitet i fht forskning.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Trude Steinsvik
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 90657900
Navn: Roar Magne Bævre-Jensen
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 95742834
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling for Laboratoriemedisin, Vestre Viken HF
Drammen / Bærum