Vestre Viken er et av landets største helseforetak med ca. 9 400 medarbeidere og har ansvar for spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere i 26 kommuner.

Våre somatiske sykehus er i Bærum, Drammen, Kongsberg og på Ringerike (inkludert Hallingdal sjukestugu i Ål). Innen feltet psykisk helse og rus har vi ansvar for Blakstad sykehus i Asker, fem distriktspsykiatriske sentre og barne- og ungdomspsykiatri. Vi har egne klinikker for medisinsk diagnostikk, prehospitale tjenester og intern service samt en sentral stab. Sentraladministrasjonen ligger i Drammen.  
 
I tillegg til utredning, behandling og oppfølging av pasienter, driver vi medisinsk forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende.  

Se mer på www.vestreviken.no

Avdeling for laboratoriemedisin er en del av Klinikk for medisinsk diagnostikk i Vestre Viken. Avdelingen er akkreditert etter ISO 15189, og består av 8 seksjoner innen medisinsk biokjemi, medisinsk mikrobiologi og blodbank. Det er 2 seksjoner innen medisinsk mikrobiologi på hhv. Drammen og Bærum, og begge seksjoner er aktivt engasjert i forskning. Avdelingen har i dag 6 overleger og 2 LIS-leger innen medisinsk mikrobiologi. Avdelingen er godkjent som utdanningsinstitusjon for spesialiteten medisinsk mikrobiologi, og det er nært samarbeid mellom personell innen mikrobiologi, infeksjonsmedisin og smittevern. Se mer på www.vestreviken.no/lab.

Vi har ledig to vikariater som overlege eller erfaren LIS-lege i 1 års med mulighet for fast ansettelse. Et vikariat er på Bærum og et i Drammen.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidstakers hovedoppgaver vil være knyttet til pasientdiagnostikk, veiledning av klinikarar og utviklingsarbeid knyttet opp mot avdelinga sine kjerneoppgaver.
 • Bidra til å videreutvikle fagområdet medisinsk mikrobiologi i Vestre Viken.
 • Foretaket er i kontinuerlig endring, og man må påregne endringer i arbeidsoppgaver i tråd med avdelingens og foretakets behov.

Kvalifikasjoner

 • Godkjent spesialist i medisinsk mikrobiologi (søker med kort tid igjen til spesialistgodkjenning vurderes).
 • Søker må beherske nordisk språk skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner, rolleforståelse og gjennomføringsevne.
 • Ha evne til å se helhetlig, være ryddig og ha beslutningskraft.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Et godt og faglig stimulerende miljø i utvikling.
 • Samarbeid med klinikere og andre fagspesialiteter.
 • Fleksibilitet i fht forskning.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken
Kontaktpersoner
Navn: Trude Steinsvik
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 90657900
Navn: Roar Magne Bævre-Jensen
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 95742834
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling for Laboratoriemedisin, Vestre Viken HF
Drammen / Bærum
Mer om arbeidsgiver
teaser image