Kort om arbeidsgiver
Ledig stilling som forsker/overlege ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen, Enhet for kunnskapsutvikling  

Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen består av to døgnenheter og fem poliklinikker. Enhet for kunnskapsutvikling (EKU) er en enhet som er organisert i stab, og har sine hovedoppgaver knyttet til forskning, fagutvikling og formidling. Enheten består i dag av 8 ansatte med ulik profesjonsbakgrunn. I tillegg har vi flere professorer i bistillinger, stipendiater og post.doc stillinger. Avdelingens forskningsrådgiver (overlege/ forsker Kåre Osnes) og fagutviklingsrådgiver (psykologspesialist Torkil Berge) er ansatt i EKU.  

Vi søker en engasjert medarbeider som kan være med å sikre at Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen gjennomfører gode forsknings- og evalueringsprosjekter i klinikken til nytte for pasienter og deres familier. Forskning er en del av sykehusets oppdrag; og gode forskningsprosjekter i klinikken gjør pasientbehandlingen bedre. Nært samarbeid mellom klinikere og forskere, og samarbeid med ulike universitet og høyskoler står sentralt.   

Vi har et variert forskningsmiljø knyttet til våre professorer i bistillinger fra ulike universitetsmiljø. Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen har en prioritert satsing på temaet «Arbeid og psykisk helse». Dette gjelder både klinikk og forskning. Professor Odin Hjemdal fra NTNU leder forskergruppen. En annen sentral samarbeidspartner er NORMENT ved professor Ingrid Agartz. Forskergruppen i avdelingen arbeider med hjerneavbildning ved psykose. Gjennom professor Randi Ulberg fra medisinsk fakultet og professor Nils Inge Landrø fra Psykologisk institutt ved UiO har vi prosjekter knyttet til depresjon og behandling.

I tillegg har vi flere mindre forskningsprosjekter og utviklingsområder i avdelingen. Disse ledes og koordineres fra Enhet for kunnskapsutvikling. Flere av prosjektene er knyttet til den somatiske virksomheten på sykehuset. Senter for psykofarmakologi og BUP Vest er i umiddelbar nærhet og gir gode muligheter for samarbeid. Enhet for kunnskapsutvikling har en sentral rolle i LIS-spesialiseringen gjennom ledelse i utdanningsutvalget og planlegging av obligatorisk internundervisning  

Vi søker en forsker og overlege som vil være med å videreutvikle avdelingens forskning gjennom å:
 • Delta aktivt for å videreutvikle vårt tverrfaglige forsknings- og fagutviklingsmiljø.
 • Samarbeide med andre forskningsinstitusjoner og sykehus nasjonalt og internasjonalt.
 • Bidra med faglig kunnskap både internt og eksternt.
Kvalifikasjoner
 • Forskningskompetanse og gjennomført Ph.D-grad. 
 • Spesialist i psykiatri. 
 • Erfaring med og sans for formidling.
 • Gode samarbeidsevner, selvstendighet og personlig egnethet. 
Vi tilbyr
 • Et spennende og utviklende fag- og arbeidsmiljø. 
 • Mulighet til å fortsette forskning en allerede er involvert i, og samtidig muligheter for å etablere nye relevante forsknings- og utviklingsprosjekter.   
 • En jobb i et mellomstort sykehus med en enkel organisasjon, gode kommunikasjonslinjer og få ledelsesnivåer. 
 • Mulighet for noe klinisk arbeid.
Tiltredelse etter avtale. 

Lønn etter avtale. 

Ansettelses- og arbeidsvilkår, pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring etter avtale mellom arbeidstakerorganisasjonene og Virke.
Innholdet i CV må dokumenteres med vitnemål og attester i webcruiter. Kontaktinformasjon til to referanser medbringes til et eventuelt intervju. For stillinger hvor det er pålagt ved lov med norsk autorisasjon kreves fremleggelse av autorisasjonsdokument før tiltredelse.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Diakonhjemmet Sykehus
Kontaktpersoner
Navn: Kari Agnes Myhre
Tittel: enhetsleder
Telefon: 22 49 84 30 / 928 49 416
Navn: Kim Karlsen
Tittel: kst. avdelingssjef
Telefon: 22 49 84 68
Navn: Kari Helene Winger
Tittel: ass.avdelingssjef/medisinskfaglig rådgiver
Telefon: 22 02 98 25
Søknad
Søknad merkes: 4093727211
Arbeidssted
Forskningsveien 7
0373 OSLO