Sykehuset Østfold gir spesialisthelsetjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og rus.
Fra september 2018 er spesialisthelsetjenestetilbudet for befolkningen i Vestby kommune overført til Sykehuset Østfold. Utvidelsen betyr en aktivitetsvekst for sykehuset og gir muligheter til å videreutvikle allerede sterke fagmiljøer både i somatikken og i psykisk helsevern. Et topp moderne sykehus på Kalnes, et oppgradert sykehus i Moss og en rekke tilbud innen psykisk helsevern der pasienten bor, gir 300 000 innbyggere et godt tilbud.
Sykehusstrukturen skal sikre befolkningen et fullt ut dekkende spesialisttilbud i god samhandling med kommunehelsetjenesten og andre sykehus.  Sammen skal vi gi pasienten en helhetlig helsetjeneste. Vi er en av Østfolds største arbeidsplasser med over 5000 medarbeidere, og er lokalisert i Sarpsborg, Moss, Halden, Fredrikstad, Askim og Eidsberg.

100 % fast stilling ledig fra desember 2019

Seksjonen har 11 overleger og 5 LIS. Vi holder til i nye lokaler på Kalnes, har mye nytt utstyr og har ambisjoner om å være blant de ledende laboratoriene innen ny teknologi. 

Sykehuset Østfold har som ett av tre sykehus i Helse Sør-Øst blitt tildelt
funksjonen som regionslaboratorium i livmorhalsprogrammet.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle
spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer
i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid fra fylte 18 år er
relevant ved ansiennitetsberegning.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Arbeidsoppgaver

 • Delta i det diagnostiske arbeidet med biopsier, operasjonspreparat, cytologiske prøver og obduksjoner m.m.
 • Fortrinnsvis diagnostikk innen fagområdene gyn /cervixcyt (inkl.placenta), ØNH, lunge og urologi. Andre fagsammensetninger kan også diskuteres
 • Supervisjon og veiledning av leger i spesialisering
 • Kvalitetsarbeid
 • Delta på relevante møter      

Kvalifikasjoner

 • Godkjent spesialitet i Norge
 • Norsk autorisasjon som lege / spesialist, oppgi HPR nr. i søknaden
 • Erfaring fra cervixcytologi og histologi
 • Må kunne kommunisere godt på norsk eller annet skandinavisk språk, både skriftlig og muntlig
 • LIS med kort tid igjen av spesialistutdanningen kan søke

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig, være ansvarlig, nøyaktig, effektivt og etterrettelig
 • Ønske om å bidra til innovasjon og optimalisering av arbeidsprosesser
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø 
 • Bidra til at sykehusets, avdelingens og seksjonens mål oppnås
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Et dynamisk fagmiljø med fokus på kvalitet
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • En fremtidsrettet arbeidsplass med fokus på ny teknologi
 • Lønn etter gjeldende overenskomster
 • God pensjonsordning gjennom KLP. Link til e-læringskurs: KLP på 1-2-3
 • Gode velferdstilbud for ansatte, herunder hytteutleie m.m.
 • Bedriftsidrettslag
 • Sentral beliggenhet med kort reisevei fra Oslo, Vestfold og Sverige  
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktperson
Navn: Heidi Kjøniksen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 904 12 340
Arbeidssted
Senter for laboratoriemedisin, Seksjon for patologi
Kalnesveien 300
1712 Grålum
Mer om arbeidsgiver